Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego - strona 1 Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego - strona 2 Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego - strona 3

Fragment notatki:

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron.
CZEMU MA SŁUŻYĆ RETORYKA? - ISTOTA POGLĄDU ANTYCZNEGO Celem retoryki jest „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące”
„Trzeba poza tym umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to się czyni za pomocą sylogizmów logicznych, nie po to jednak, by dowolnie korzystać z obu możliwości - nie należy przecież nikogo utwierdzać w błędzie - lecz dla pełnego wyjaśnienia sprawy i aby umieć zbić argumentację tego, kto usiłuje udowodnić fałsz”
„Zawsze przecież to, co prawdziwe i lepsze, jest już z natury rzeczy łatwiejsze do udowodnienia i bardziej wiarygodne”
Arystoteles , Retoryka, Poetyka
Erystyka - może być sztuką manipulacji
„Cała sztuka mówienia, cała jego moc przekonywująca opiera się na trzech rzeczach: okazać że to jest prawda, czego bronimy, zjednać przychylność słuchaczy, tak poruszyć ich umysły, jak sprawa wymaga”
„Figury słów i myśli są w prawie niezliczone (...) za odmianą słów niknie jednak figura, gdy przeciwnie figura myśli pozostaje, jakichkolwiek słów użyć”
„mówcy są tłumaczami prawdy”
Marek Tuliusz Cicero , De oratore
„Jeżeli uznaje się retorykę za umiejętność uczciwego korzystania z wymowy (...) i mówca, w pierwszym rzędzie, ma być człowiekiem szlachetnym, to musi się powiedzieć otwarcie, że retoryka jest sztuką pożyteczną”
„Mówcą idealnym może zostać jedynie człowiek moralnie dobry”
„Materią retoryki są wszystkie sprawy, jakiekolwiek nastręczą się jej jako przedmiot mowy”
M. F. Kwintylian , Institutio oratoria
Współczesne poszukiwanie zasad racjonalności argumentacji Argumentacja powinna być prowadzona w przypadku niejasności (clara non sunt interpretanda)
Argumentację należy prowadzić z przekonaniem o jej słuszności (bona fides)
W argumentacji nie można kłamać lub mówić nieprawdy (veritas magis amicitae)
W dyskursie praktycznym chodzi o racjonalność i słuszność a nie o prawdę (naturalis ratio, utilitas, aequitas; problem argumentu hoc verum est)
Argumentacja powinna uwzględniać powszechnie akceptowane praktyki i zasady (consuetudo loci est observanda - bierze się pod uwagę zwyczaj w danym miejscu)
Argumentacja powinna być prowadzona z poszanowaniem zasad wolności i równości (audiatur et altera pars)
Argumentacja powinna zmierzać bezpośrednio do celu
Argumentacja powinna respektować podstawowe zasady komunikacji językowej
Topiki prawnicze
Argumenty prawnicze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz