Audiatur et altera pars

Kierownictwo rozprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

podlegającej rozstrzygnięciu ( ← zasada kontradyktoryjności i równouprawnienia stron, ← audiatur et altera pars...

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 966

jest dyrektywa: audiatur et altera pars; in dubio pro reo; nemo iudex in causa sua; qui non negat, fatetur...

Postępowanie karne- test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

spełnia: a: prokurator niezawisły b: paremia- audiatur et altera pars c: sędzia niezawisły d: sąd...

Toposy prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1246

, ponieważ nawet dla sądu pewne przepisy nie są znane, lub niezrozumiałe(np. prawo jądrowe). audiatur et altera pars...

Zasady ustalania służebności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

- nie można prowadzić procesu z urzędu, z inicjatywy sędziego) Audiatur et altera pars - niech będzie wysłuchana i druga...

Toposy prawniczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, sędzia powinien być bezstronny Audiatur et altera...

Reguły dowodzenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2142

nie powinien wychodzić ponad żądania stron 3. audiatur et altera pars- należy wysłuchac i drugiej strony 4. In dubio pro...