Audiatur et altera pars

note /search

Kierownictwo rozprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

podlegającej rozstrzygnięciu ( ← zasada kontradyktoryjności i równouprawnienia stron, ← audiatur et altera pars...

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1610

jest dyrektywa: audiatur et altera pars; in dubio pro reo; nemo iudex in causa sua; qui non negat, fatetur...

Postępowanie karne- test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 924

spełnia: a: prokurator niezawisły b: paremia- audiatur et altera pars c: sędzia niezawisły d: sąd...

Toposy prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2352

, ponieważ nawet dla sądu pewne przepisy nie są znane, lub niezrozumiałe(np. prawo jądrowe). audiatur et altera pars...

Zasady ustalania służebności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

- nie można prowadzić procesu z urzędu, z inicjatywy sędziego) Audiatur et altera pars - niech będzie wysłuchana i druga...

Toposy prawniczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1239

sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, sędzia powinien być bezstronny Audiatur et altera...

Reguły dowodzenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2604

nie powinien wychodzić ponad żądania stron 3. audiatur et altera pars- należy wysłuchac i drugiej strony 4. In dubio pro...