Postępowanie karne- test 21

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 21 - strona 1 Postępowanie karne- test 21 - strona 2 Postępowanie karne- test 21 - strona 3

Fragment notatki:

Grupa Imię i Nazwisko TEST A
W polskim systemie prawnym zasada domniemania niewinności:
wynika bezpośrednio z Konstytucji;
jest wprost wyrażona w przepisie KPK;
jest wprost wyrażona w przepisie KK;
jest niepisaną zasadą wynikającą z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Zasada prawdy materialnej:
obowiązuje w toku całego postępowania karnego; obowiązuje tylko w postępowaniu przygotowawczym;
wiąże tylko sąd;
wiąże jedynie prokuratora.
Zasada swobodnej oceny dowodów:
wyłącza stosowanie legalnej teorii dowodowej;
wyklucza możliwość skazania oskarżonego na podstawie zeznań jednego tylko świadka;
ulega ograniczeniu w sytuacji, gdy sąd odwoławczy przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania;
dotyczy tylko sędziego.
Zasada legalizmu oznacza:
obowiązek przestrzegania prawa przez organy procesowe;
uprawnienie stron do kontroli legalności decyzji procesowych;
oparcie orzeczeń organów procesowych na konkretnych przepisach prawa;
obowiązek wszczęcia postępowania o czyn ścigany z urzędu.
Konsekwencją zasady domniemania niewinności jest dyrektywa:
audiatur et altera pars;
in dubio pro reo;
nemo iudex in causa sua;
qui non negat, fatetur.
W razie schwytania osoby na tzw. gorącym uczynku przestępstwa, prawo jej zatrzymania przysługuje:
jedynie policji i innym upoważnionym organom; każdemu, bez żadnych dodatkowych warunków;
każdemu, komu osoba popełniająca przestępstwo nie jest znana z imienia i nazwiska;
każdemu, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby.
Do obowiązków policji związanych z zatrzymaniem osoby podejrzanej należy:
wysłuchanie zatrzymanego; poinformowanie zatrzymanego o jego prawach;
sporządzenie protokołu;
niezwłoczne zawiadomienie prokuratora. Maksymalny łączny czas zatrzymania, jeżeli nie zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, może wynieść:
24 godziny;
48 godzin;
72 godziny;
1 tydzień.
Do grupy środków zapobiegawczych nie należy:
zatrzymanie; tymczasowe aresztowanie;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz