Środki zapobiegawcze - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zapobiegawcze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze: - tymczasowe aresztowanie (może być stosowane tylko przez sąd, nie może stosować prokurator, podstawowa „stawka” 3 miesiące, może być przedłużona do 2 lat; stosujemy, gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się osoby ( np. gdy nie ma stałego miejsca zameldowania); uzasadniona obawa, że oskarżony będzie namawiał do składania fałszywych zeznań lub w inny sposób utrudniał postępowanie karne; gdy zeznań lub gdy zarzuca się popełnienie zbrodni lub gdy występek z górną granicą powyżej 8 lat.
Bez orzeczenia można zatrzymać na 48h. Tymczasowego aresztowania nie można stosować, gdy byłoby poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia aresztanta, jak również gdy tymczasowe aresztowanie pociągałoby ciężkie skutki dla rodziny aresztowanego. SN na wniosek sądu właściwego może jeszcze przedłużyć tymczasowe aresztowanie. Czas tymczasowego aresztowania liczony jest od czasu zatrzymania.
Oprócz tymczasowego aresztowania pozostałe środki zapobiegawcze:
- poręczenie od osoby godnej zaufania
- poręczenie majątkowe
- poręczenie od zakładu pracy, szkoły, organizacji społecznej etc.
- może być orzeczony dozór policyjny; w ramach tego mogą być nałożone obowiązki (zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, odebranie paszportu, meldowanie się na policji etc.)
Kiedy można zatrzymać:
- każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku
- policja, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
Można wydać postanowienie o „zaprowadzeniu pod przymusem”. Sąd może wymierzyć grzywnę za obrazę sądu lub niestawiennictwo. Może wydać list gończy za podejrzanym lub oskarżonym.
List żelazny - w stosunku do osoby oskarżonej i przebywającej za granicą. Zapewnienie, że jeśli stawi się w sądzie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Przy liście żelaznym może być poświadczenie majątkowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz