Podstawy Prawa

note /search

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2415

ENCYKLOPEDIA PRAWA ISM UW 2006/2007 z życzeniami pomyślności - studenci pierwszego roku ISM UW 2006/2007 koordynator i pomysłodawca: Michał Szuba szczególny wkład w powstanie skryptu: Zuzia Stańska, Ewa Witkowska, Julia Słowikowska, Artur Malantowicz, Magda Gniadek, Marta Mazus + osoby z których s...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1785

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...

Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 3395

23. Imię i nazwisko z odpowiedziami.- dla grupy która miała termin O Nr indeksu AE 0209/5 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE PODSTAWY PRAWA Test egzaminacyjny @ TAK NIE Fakty prawne niezależne od ludzkiej woli to: a) czyny X b) zachowania. X Cecha generalności normy prawnej oznacza,...

Czynności prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3150

Podpisanie dokumentu: Podpis jest własnoręcznie umieszczonym graficznym znakiem językowym który wskazuje imię i nazwisko składającego oświadczenie woli. Podpis służy do identyfikowania osoby, która go złożyła oraz do ustalenia treści złożonego przez niego oświadczenia woli Podpis musi być czy...

Podstawy prawa - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 7021

...Prawo: prawo przedmiotowe (dziedzina nauki, sfera porządkowania rzeczywistości) uprawnienia do czegoś Prawo w znaczeniu przedmiotowym: ogół norm czyli reguł postępowania, które są ustanowione lub uznane i chronione przez państwo (ustanowione - prawo stanowione, np. w drodze ust...

Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3864

1. Prawo - termin wieloznaczny; normy, reguły postępowania wydawane przez państwo w odpowiednim trybie, ich wykonanie zabezpieczone jest przez państwo oraz przymus ich wykonania. Normy obyczajowe, moralne nie mają sankcji, nie są zabezpieczone przez prawo. Prawo reguluje zachowanie zewnętrzne, u...

Podstawy Prawa - Przedstawiciel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2198

Przedstawiciel(pełnomocnik) Zastępca pośredni Organ osoby prawnej Oświadczenie woli Własne Własne Osoby prawnej W imieniu Cudzym własnym Osoby prawnej Na rachunek cudzy cudzy Osoby prawnej Posłaniec - osoba która przenosi cudze oświadczenia. Nie działa we własnym imieniu, ani na własn...

Podstawy prawa - zdolność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1939

PRAWO CYWILNE zdolność prawna - oznacza możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków zdolność do czynności prawnych - dana osoba może nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania przez swoje własne działanie Podmiotem prawa cywilnego jest każdy człowiek od momentu narodzin (osoba fizyczna - I podmiot)...

PRAWO KARNE - Proces karny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1827

PRAWO KARNE  Prawo karne materialne  – zespół norm prawnych określających  czyny społecznie szkodliwe , zwane  przestępstwami,  zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich  spra...

PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1470

PRAWO PRASOWE  Trójelementowa definicja prasy:  1. Przedmiotowo –  prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej  całości,  ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i  datą, a  w szczególności: dzienniki i cza...