PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny - strona 1 PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny - strona 2 PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PRASOWE  Trójelementowa definicja prasy:  1. Przedmiotowo –  prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej  całości,  ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i  datą, a  w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny,  programy  radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe.  1)  Periodyczność –  okresowe pojawianie się kolejnych numerów w określonej jednostce czasu  2) Otwartość i niejednorodność –  definicja prasy nie obejmuje doraźnych przedsięwzięć  (publikowanie  kalendarzy , czy poszczególnych  tomów dzieł zbiorowych , prowadzenie kampanii reklamowej z  wykorzystaniem  plakatów czy ulotek , organizowanie  przedstawień teatralnych i seansów  filmowych ,  seriali telewizyjnych , w których jednorodność przejawia się w występowaniu stałych,  głównych bohaterów, konwencji, charakterystycznej scenografii, kostiumach, muzyce,  serii  wydawniczych, programy teatralne, operowe )  3) Ukazywanie się co najmniej raz w roku  4) Stały tytuł i data  2. *Instytucjonalnie –  wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki  masowego  przekazu, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje  periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania.  3. *Podmiotowo –  prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się  działalnością  dziennikarską.  Zadania prasy:   Prasa korzysta (zgodnie z Konstytucją RP) z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo  obywateli do ich  rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.  Funkcje prasy (7):   Funkcja informacyjna –  informowanie odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach   Funkcja opiniotwórcza –  pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuacje/stan   Funkcja postawo twórcza –  kształtuje postawę w danej sprawie   Funkcja rozrywkowa –  zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości  informacyjnych   Funkcja kontrolna –  kontroluje aparat władzy i jego poczynania   Funkcja organizatorska –  organizuje życie społeczne   Funkcja integracyjna –  integruje dane społeczeństwo  Przykładowe uprawnienia prasy:   Szersze prawo do informacji  a) Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu  osiągnięcia zysku są zobowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na  podstawie  odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności; 

(…)


redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
częstotliwość ukazywania się dziennika/czasopisma; lub udzielenie tej rejestracji stanowiłoby
naruszenie
prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz