Ogólna charakterystyka prawa prasowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka prawa prasowego-opracowanie - strona 1 Ogólna charakterystyka prawa prasowego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo prasowe ogólna charakterystyka Prawo prasowe powstało w Polsce w 1984 r. Było wielokrotnie nowelizowane, ostatnio w 1999 r. Nowelizacji dalszej domagały się środowiska naukowe i dziennikarskie. Poszczególne kraje mają różne uregulowania w tej dziedzinie. Hoandia, Szwecja, Norwegia -
nie mają prawa prasowego, posługują się kodeksem cywilnym. Niemcy i Włochy mają bardzo
dobrze i nowocześnie sformułowane prawo prasowe. Przepisy dotyczące kwestii prasowych
znajdują się również w innych aktach prawnych: Kodeksie karnym, cywilnym oraz ustawach
szczegółowych. Przepisy prasowe nawiązują do konstytucyjnej zasady wolności słowa,
rzetelnego informowania i jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
Krytyka społeczna została uznana w prawie prasowym za ważne działanie społeczne (krytyka
społeczna - zbieranie opinii ludzi od respondentów, badania opinii publicznej).
Prawo pras. formułuje pod adresem prasy wiele wymogów. Stwierdza przede wszystkim, że
prasa jest zobowiązana "do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk" (art.6,u.1). Cały rozdz. II jest poświęcony prawom i obowiązkom dziennikarzy. Chodzi w nim zwłaszcza o uprawnienia dziennikarza do uzyskiwania informacji, ale także o określenie sposobu jego
postępowania i granic, których nie powinien przekraczać. Prawo pras. zabrania utrudniania przy zbieraniu przez prasę materiałów krytycznych. Próby nacisku na dziennikarzy, szczególnie drastyczne jak przemoc, zagrożone są karą pozbawienia wolności do 3 lat. Wśród istotnych zasad znajdują się w prawie prasowym:
• zasada pluralizmu mediów
• zasada prawdy
• ochrona informatorów.
Istnieje ważne sformułowanie, że dziennikarz ma służyć społeczeństwu i państwu (r.II, art.10).
Oznacza to, że jego misja ma perspektywę szerszą niż realizowanie tylko celów jego redakcji.
Dziennikarz musi przestrzegać przepisów prawa prasowego, wszystkich praw etyki zawodowej i
zasad współżycia społecznego. Ma on obowiązek "Szczególnej staranności i rzetelności przy
zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych"(art 12 !!!).
Uregulowane jest także zagadnienie sprawozdawczości sądowej. Ustawa zakazuje wydawania
opinii, co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia I instancji.
Dziennikarz ma służyć państwu, tzn. służyć społeczeństwu. Nie można publikować danych
osobowych świadków, osób pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że wyrażą na to zgodę.
Dotyczy to także publikacji wizerunków osób, dane osobowe czy wizerunków podejrzanych lub
oskarżonych. Można publikować za zgodą właściwego prokuratora lub sądu (art 13).


(…)

….
Obowiązek publikowania komunikatów administracji państwowej i terenowej spoczywa
na całej prasie.
Obowiązek publikowania wyroków sądowych, ogłoszeń czy listów gończych dotyczy
prasy codziennej. Wydawca i redaktor naczelny mogą odmówić zamieszczenia informacji oraz
reklamy, jeżeli ich treść i norma są sprzeczne z linią programową lub charakterem publikacji.
Prawo prasowe modyfikuje zasady prawa cywilnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz