Prawo autorskie

note /search

Prawo własności intelektualnej - Podział prawa autorskiego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawo autorskie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3010

Podział prawa autorskiego : 1)UTWORY: a)nazwane wymienione w ustawie b)nienazwane odwrotnie, a)na wielkość wkładu twórcy b)niesamoistne czli na zależne(wkład autora dzieła pierwotnego większy niż mój) i z zapożyczeniem (mój wkład większy niż autora) PRAWA MAJATKOWE : chroni rzeczy majatkowe,e...

Umowa zlecenie i umowa o dzieło.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

  Umowa zlecenie i umowa o dzieło są cywilnoprawne, a umowa o pracę - nie. Prawo cywilne opiera się na zasadzie równości stron. Prawo pracy opiera się na stosunku podporządkowania: pracownik jest podporządkowany pracodawcy.   Utwory pra...

Utwory oraz ich podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

11.10.2011   Ochroną może być objęty sposób wyrażenia. Sam pomysł - nie, dopiero wyrażony na piśmie lub słownie, lub graficznie itd. (jeśli ma charakter indywidualny i twórczy).   Podział utworów:   - pierwotne - od początku do końca stworzone przez autora, tzn. autor nie wykorzystał elementów tw...

Prawo autorskie a wytwory artysty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

18.10.2011   Prawa autorskie osobiste: Są niezbywalne, chronią wieź twórcy z utworem.   1. Autorstwo 2. Oznaczenie swoim nazwiskiem/pseudonimem, bądź nieujawnianie danych 3. Nienaruszalność treści i formy 4. Decydowanie o pierwszym udostępnieniu publiczności 5.Nadzór nad sposobem korzystania z...

Rodzaje praw.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

25.10.2011   Prawa osobiste są nieograniczone w czasie. Prawa majątkowe wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora (liczone w latach pełnych). W przypadku utworów audiowizualnych 70 lat po śmierci tego, który zmarł najpóźniej wśród osób:...

Twórca a prawo autorskie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

8.11.2011   Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji.   Dozwolony użytek chronionych utworów (bez konieczności pytania o zgodę): 1. Obowiązek wskazania autora i źródła 2. Wolno ...

Umowy.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

  22.11.2011.   Umowy: - przenoszące autorskie prawa majątkowe - w całości następuje przeniesienie na nabywcę - licencyjne - uprawniony nie wyzbywa się swoich praw, tylko oprócz niego jakaś inna osoba ma możliwość korzystania z ...

Prawo autorskie - pytania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1554

Czym jest utwór? Przejaw ludzkiej działalności twórczej Musi zostać uzewnętrzniony - chociaż jedna osoba musi się z nim zapoznać Utworu nie stanowią: Akty normatywne i ich urzędowe projekty Dokumenty urzędowe Materiały Znaki Symbole Banknoty Proste informacje prasowe Pojęcie utworu zależ...

Prawo autorskie - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 5404

PRAWO AUTORSKIE 4.10.2011 Ustawy o prawie autorskim: - 1926 r. - 1952 r. - 1994 r. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1886 r. - Konwencja berneńska o ochronie praw autorskich - obowiązuje do dzisiaj Prawa pokrewne - p...

Rozpowszechnianie wizerunku objaśnienie zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

29.11.2011   Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.   Zgoda nie jest wymagana, jeśli: - osoba na zdjęciu uzyskała wynagrodzenie za pozowanie - jeśli jest to osoba powszechnie znana, a wizerunek został utrwalony w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publ...