Umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa zlecenie i umowa o dzieło. - strona 1

Fragment notatki:

 
Umowa zlecenie i umowa o dzieło są cywilnoprawne, a umowa o pracę - nie.
Prawo cywilne opiera się na zasadzie równości stron.
Prawo pracy opiera się na stosunku podporządkowania: pracownik jest podporządkowany pracodawcy.
  Utwory pracownicze - powstały w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, czyli wykonywania poleceń pracodawcy. Z chwilą stworzenia takiego utworu prawa do niego ma twórca. Pracodawca nabywa prawa majątkowe dopiero z chwilą przyjęcia utworu od pracownika (tzw. cessio legis )  
Wyjątek: pracownicze programy komputerowe - tu autorskie prawa majątkowe od samego początku przysługują pracodawcy (czyli nie ma cessio legis ).
 
Jeśli pracodawca w ciągu 2 lat od przyjęcia nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie do rozpowszechniania, twórca ma prawo wystąpić z żądaniem i wyznaczyć dodatkowy termin na przystąpienie do rozpowszechniania. Po jego bezskutecznym upływie prawa majątkowe przechodzą na twórcę (chyba że strony ustalą w umowie inny termin) wraz z nośnikiem, na którym utwór został utrwalony.
 
Jeśli pracodawca nie powiadomi w ciągu 6 miesięcy o przyjęciu (lub nie) utworu, to znaczy, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń (najlepiej określać w umowie moment przeniesienia praw, bo inaczej będziemy w zawieszeniu przez te 6 miesięcy).
 
Instytucja naukowa ma prawo do pierwszego opublikowania utworu.
Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 6 miesięcy od obrony, to student ma prawo ją opublikować (chyba że jest to część utworu zbiorowego).
    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz