Prawo autorskie - Pole eksploatacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie - Pole eksploatacji - strona 1 Prawo autorskie - Pole eksploatacji - strona 2 Prawo autorskie - Pole eksploatacji - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO AUTORSKIE 4.10.2011 Ustawy o prawie autorskim: - 1926 r.
- 1952 r.
- 1994 r. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1886 r. - Konwencja berneńska o ochronie praw autorskich - obowiązuje do dzisiaj
Prawa pokrewne - prawa producenta, prawa do nadań radiowych i telewizyjnych, do wideogramów, fonogramów, do artystycznych wykonań Ochronie podlegają utwory .
Utwór to: - przejaw działalności twórczej człowieka
- o charakterze indywidualnym
- ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia
(ustalony, czyli uzewnętrzniony - niekoniecznie utrwalony - żeby chociaż jedna osoba mogła się z nim zapoznać)
Utworu nie stanowią : akty normatywne i ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, banknoty, proste informacje prasowe 11.10.2011 Ochroną może być objęty sposób wyrażenia. Sam pomysł - nie, dopiero wyrażony na piśmie lub słownie, lub graficznie itd. (jeśli ma charakter indywidualny i twórczy).
Podział utworów: - pierwot ne - od początku do końca stworzone przez autora, tzn. autor nie wykorzystał elementów twórczych z cudzego utworu
- zależne - jeśli bazą jest cudzy utwór, np. tłumaczenie, adaptacja, przeróbka (wtedy na egzemplarzach opracowania należy bezwzględnie wymienić autora i tytuł utworu pierwotnego)
Opracowanie utworu pierwotnego może powstać tylko wtedy, gdy autor się na to zgodzi.
Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji danym utworem.
- utwory indywidualne - tworzone całkowicie przez jedną osobę
- utwory współautorskie - gdy w procesie twórczym uczestniczyły dwie lub więcej osób
- utwory połączone - w przypadku, gdy twórcy zdecydowali się połączyć dwa indywidualne utwory do wspólnego rozpowszechniania (np. twórca tekstu i twórca muzyki do piosenki)
- utwory zbiorowe - np. encyklopedia, słownik, antologia
- utwory audiowizualn e - np. film - złożony z wielu części, efekt pracy wielu twórców: reżyser, operator, scenarzysta, twórca muzyki itd.
Pod pojęciem korzystania zawierają się uprawnienia:
Posiadania
Używania
Pobierania pożytków
Władztwa faktycznego
Pojęcie rozporządzania :
Zbycie (sprzedaż, darowanie itd.)


(…)

… z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych.
22.11.2011.
Umowy:
- przenoszące autorskie prawa majątkowe - w całości następuje przeniesienie na nabywcę
- licencyjne - uprawniony nie wyzbywa się swoich praw, tylko oprócz niego jakaś inna osoba ma możliwość korzystania z utworu i praw autorskich
Rodzaje licencji:
- wyłączne - osoba, której udzielono licencji, jest jedyną osobą, która może korzystać z danego…
…. Pracodawca nabywa prawa majątkowe dopiero z chwilą przyjęcia utworu od pracownika (tzw. cessio legis) Wyjątek: pracownicze programy komputerowe - tu autorskie prawa majątkowe od samego początku przysługują pracodawcy (czyli nie ma cessio legis).
Jeśli pracodawca w ciągu 2 lat od przyjęcia nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie do rozpowszechniania, twórca ma prawo wystąpić…

Nienaruszalność treści i formy Decydowanie o pierwszym udostępnieniu publiczności
Nadzór nad sposobem korzystania z utworu
(Do programów komputerowych odnoszą się tylko dwa pierwsze!)
Prawa autorskie majątkowe:
Są zbywalne.
1. Prawo do korzystania
2. Do rozporządzania
3. Do pobierania wynagrodzenia
W umowie trzeba wskazać pola eksploatacji. Uprawniony może żądać od każdego, kto naruszył jego prawa: - Zaniechania naruszenia - Usunięcia skutków naruszenia
- Naprawienia wyrządzonej szkody przez wypłacenie sumy pieniędzy 2- lub 3-krotnie większej niż wynagrodzenie, które powinno się otrzymać za zgodę na wykorzystanie utworu
- Umieszczenia ogłoszenia danej treści w prasie
25.10.2011
Prawa osobiste są nieograniczone w czasie.
Prawa majątkowe wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora (liczone w latach pełnych…
… przeniesienia praw, bo inaczej będziemy w zawieszeniu przez te 6 miesięcy).
Instytucja naukowa ma prawo do pierwszego opublikowania utworu.
Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 6 miesięcy od obrony, to student ma prawo ją opublikować (chyba że jest to część utworu zbiorowego).
13.12.2011
Prawa do artystycznych wykonań
Artystyczne wykonanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz