prawo autorskie - konspekt

Nasza ocena:

4
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo autorskie - konspekt - strona 1

Fragment notatki:


Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa autorskiego Prawo autorskie
Źródła prawa autorskiego
Ustawa
Rozporządzenia
Orzecznictwo
Literatura
Prawo autorskie
Prawo autorskie
Przedmiot i podmiot prawa autorskiego
Autorskie prawa osobiste i majątkowe
Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
Definicja utworu (art. 1 pr. aut)
rezultat pracy człowieka (twórcy)
działalność twórcza o indywidualnym charakterze
ustalony w jakiejkolwiek postaci
Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego,
Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
Inne przykłady utworów:
bazy danych szkice, projekty utworów, plany
książki kucharskie
katalogi
kolekcje ogłoszeń
projekt znaku towarowego
sformułowanie jednozdaniowe
raport finansowy
ekspertyza prawna
wystawa muzealna
Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
Wyłączenia (art. 1 ust. 2 1 ):
Odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
Wyłączenia (art. 4 pr. aut):
akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe . Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
Podział utworów
samoistne (również dzieła inspirowane)
niesamoistne (tzw. dzieła zależne)
dzieła zależne
utwory zbiorcze
Prawo autorskie
Przedmiot prawa autorskiego
dzieła zależne (opracowania)
zawiera wkład twórczy autora opracowania
w istotnym zakresie przejmuje elementy twórcze z utworu innego autora
przykłady
tłumaczenia
przeróbki
adaptacje


(…)

… umowy o pracę
zakres czynności
regulaminy, akty wewnętrzne pracodawcy
Prawo autorskie
Rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi
umowa (zasada swobody umów)
rozporządzenie testamentowe
Uwaga:
Prawa autorskie nie mogą stanowić bezpośrednio przedmiotu działalności gospodarczej! Jest to prawo wyłączne na dobrach niematerialnych!
Prawo autorskie
Rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi rodzaje umów…
… udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawo autorskie
Podmiot prawa autorskiego
Autorskie prawa majątkowe (art. 17)
„twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu” Prawo autorskie
Podmiot prawa autorskiego
Autorskie prawa majątkowe
kto może być podmiotem
twórca
współtwórca
pracodawca
wydawca dzieła zbiorowego
producent zbiorowego utworu
Prawo autorskie
Podmiot prawa autorskiego
Autorskie prawa majątkowe
„Każdy twórca jest podmiotem praw autorskich, ale nie każdy podmiot tych praw jest twórcą”
Prawo autorskie
Autorskie prawa majątkowe Pola eksploatacji
pola istniejące
nowe pola
Czas trwania
70 lat liczony od śmierci twórcy, jeżeli było kilku autorów…
…! Jeżeli w umowie ustalone określone istniejące w dniu jej zawarcia pola eksploatacji, a po jakimś czasie okaże się, że powstały nowe pola - to wówczas decyzję o wykorzystywaniu Pola eksploatacji stanowią cząstkę uprawnień autorskich praw majątkowych i określają w jakim zakresie są przenoszone na inne podmioty lub w jaki sposób inne podmioty mogą z nich korzystać
Prawo autorskie
Autorskie prawa majątkowe
pola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz