Ochrona własności intelektualnej- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej- wykład 1 - strona 1 Ochrona własności intelektualnej- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej
Dr Katarzyna Grzybczyk
Wykład 1
Wlasnosc intelektualna - IPR, obejmuje wszelkie wytwory intelektu ludziego i dotyczy dobr niematerialnych.
Dobra osobiste - życie, wizerunek, nazwisko, status, prawo wolności, ochrony mienia, korespondencji, (niezwiązana z nośnikiem materialnym)
Dobra niematerialne (intelektualne):
1. Chronione prawami autorskimi 2. Chronione prawami własności znaki towarowe, oznaczenia geograficzne)
Ustawa o prawach autorskich z 1994r. (mięć na następny raz !)
1. Artysta wykonawca
2. Odbiorca użytkownik
3. Producent (łatwy i tani dostęp - tego oczekujemy)
Dlaczego prawo autorskie istnieje i co ono chroni???
Chroni interesy osobiste.
Kupując płytę nie chronimy nośnika tylko treść, czyli piosenki. Nie ma znaczenia czy czytamy książkę na ekranie Komputera czy w rekach, chodzi o nie łamanie prawa intelektualnego. Prawo jest związane z wynalezieniem czcionki drukarskiej i......?
Marcin Luter uzyskał przywilej ochrony prawa autorskiego.
Dziś prawa autorskie sa związane z rewolucja francuska w XVIII wieku.
Francuzi uznawali ze twórca jest wybrany przez Boga lub osobę wyższa, ma wielkie zdolności i trzeba go chronić. Na zalozenach prawa francuskiego opiera sie cale pawo europejskie oprócz prawa brytyjskiego.
Prawo autorskie istnieje wiecznie mimo ze autor juz nie żyje. W Azji kopiowanie utworów jest wyrazem szacunku dla poprzednika, który dany utwór stworzył.
Konsekwencje ustawy francuskiej - chronimy więź autora z utworem.
SYSTEMY:
1. System kontynentalny. 2. System coryright - (system amerykański) = prawo do kopiowania. Ma terytorialny charakter - o tym, co jest chronione, kto jest autorem, kiedy naruszamy prawa decyduje prawo tego państwa na terenie którego doszło do złamania tego prawa.
Wytwory intelektu sa chronione tym silniej im bardziej maja wartość rynkowa. Konstrukcja prawa autorskiego:
Przedmiot -- utwór
Podmiot -- twórca, uprawiony z tytułu autorskich praw majątkowych.
monopol autorski (wyłącznie autor może decydować co sie stanie z jego utworem)

(…)

… stanie z jego utworem) <-- Treść prawa autorskiego (rozporządzanie, korzystanie i użytkowanie przedmiotu). Składa sie na nie:
* autorskie prawa majątkowe - sa to prawa majątkowe, maja wartość majątkowa, zbywalne, twórca może sie ich zrzec się, prawa dziedziczne, prawo do rozporządzania utworem, do korzystania z utworu,do wynagrodzenia, wygasają 70 lat po śmierci twórcy. Utwór wtedy przechodzi do domeny publicznej i można go użytkować. *autorskie prawa osobiste - prawa, które chronią więź twórcy z utworem, prawa niemajątkowe, niezbywalne ( twórca Nie może przenieść je na kogoś innego), nie może sie ich zrzec, niedziedziczne, wieczne (prawa nigdy nie wygasają), prawo do integralności utworu, Prawie wszystkie wydawnictwa opierają sie na koncepcji własnościowej ale w przyszłości może bedzie obowiązywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz