Wykład - Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r - strona 1 Wykład - Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r - strona 2 Wykład - Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r - strona 3

Fragment notatki:

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 1
Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r (chociaż spojrzeć na to)
Do szukania : ustawa o prawie autorskim 2013 rok
Własność intelektualna - szeroka dziedzina prawa, która reguluje wszystkie wyniki pracy intelektualnej człowieka.
Dobra intelektualne:
Dobra chronione prawem autorskim - przedmiotem są utwory Prawem własności przemysłowej - chroni wynalazki, wynalazki biotech, układy scalone (ogólnie coś co ma praktyczne zastosowanie), znaki towarowe.
Prawa pokrewne - w procesie twórczym nie uczestniczy tylko autor, (wydawca, pracodawca) - prawa przyznane innym podmiotom niż twórca (podmioty, które chciałyby mieć zapewniony udział w zyskach)
Prawa autorskie - prawa przysługujące twórcy.
Są dwa systemy prawa autorskiego. (W Japonii kopiowanie było hołdem dla twórcy)
Rozwój prawa autorskiego jest związany z wynalezieniem maszyny drukarskiej. Pierwsi wywalczyli swoje wydawcy (mieli monopole wydawnicze na danym terytorium - nie był powielany).
Gdy „interes” stał się dochodowy twórcy upomnieli się o swoje (głównie chodziło o podanie ich jako twórców jakiegoś dzieła niż o zyski, żeby nie były powielane).
Przełomem dla prawa autorskiego była rewolucja francuska „święte prawo własności”. Jeśli ktoś jest właścicielem czegoś to tylko on może o tym decydować.
Francuzi uważali, że ochrona przysługuje bo twórca jest wybrany przez Boga jako osoba o szczególnych cechach.
Stąd wzięły się dzisiejsze przesłanki ochrony, chronimy utwór bo jest on szczególny, indywidualny (piętno osobiste twórcy).
System europejski - powstał we Francji, w I kolejności chroni prawa osobiste (jego związek z autorem), a nie majątkowe. Twórcę chronią prawa, które nigdy nie wygasają, nawet po śmierci (w utworze stworzonym przez autora jest cząstka jego osobowości). Żeby nakręcić II część filmu trzeba mieć zgodę wszystkich autorów poprzedniej części. Nie ma przewidzianych formalności (brak systemu rejestracji).
System angloamerykański (System copyright) - „prawo do kopiowania”, liczy się to co się da sprzedać. Utwory są traktowane w pewnym sensie jak towar. Ochrona jest przyznawana bo można na dziele zarobić. Utwory są rejestrowane, copyright Office. Jeśli utwór jest zarejestrowany to ma szerszą ochronę (głównie chodzi o sprawy dowodów w sprawie sądowej).
Każde prawo musi mieć swój przedmiot.
Prawo autorskie - utwór
Każde prawo ma swój podmiot.

(…)

… -> twórca
Każde prawo ma swoją treść.
Prawo autorskie -> tworzy monopol autorski (co podmiot może robić w ramach tego prawa, ma wyłączne prawo do decydowania co się dzieje z jego utworem).
Jeśli mamy monopol autorski:
-można rozporządzać
-pobierać pożytki
-sprzedać
Treść prawa autorskiego:
-autorskie prawa osobiste - zawsze przysługują twórcy, po pierwsze chronią więź twórcy z utworem (np. zniekształcimy utwór, zostanie wykradnięty i udostępniony nawet bez zamiaru zysku) - są to prawa o charakterze niemajątkowym, niezbywalnym, nie można się ich zrzec, nie są dziedziczne, nigdy nie wygasają. -autorskie prawa majątkowe - prawo do korzystania z utworu, prawa do rozporządzania utworem, prawo do wynagrodzenia, (te prawa trwają 70 lat po śmierci twórcy potem utwór przechodzi do domeny publicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz