Prawo autorskie - źródla, harmonizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie - źródla, harmonizacja  - strona 1 Prawo autorskie - źródla, harmonizacja  - strona 2 Prawo autorskie - źródla, harmonizacja  - strona 3

Fragment notatki:


Źródła prawa autorskiego:
Konwencje międzynarodowe
- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych Akt paryski 24 lipca 1977
- traktat WIOP o prawie autorskim 20 grudnia 1996
- traktat WIOP o artystycznych wykonaniach i fonogramach
- Porozumienie TRIPs załącznik do porozumienia ustanawiającego WTO
Harmonizacja prawa autorskiego
Dyrektywa 2009/24 o prawnej ochronie programów komputerowych
Dyrektywa 2006/115 w sprawie najmu i użyczania oraz niektórych praw pokrewnych
Dyrektywa w sprawie czasu ochrony 2006/116; 2011/77
Dyrektywa 96/9 o ochronie baz danych
Dyrektywa 2001/29 o prawie autorskim i prawach pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
Dyrektywa w sprawie droit de suit 2001/48
Dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Dyrektywa w sprawie utworów osieroconych 2012r.
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z 4 lutego 1994r.
- Konstrukcja ustawy:
Przedmiot prawa autorskiego
Podmiot praw autorskich
Treść prawa autorskiego, dozwolony użytek, czas trwania
Przejście praw autorskich
Ochrona praw autorskich
Prawa pokrewne
Inne
Prawo autorskie wyrosło z prawa cywilnego- lex specialis wobec prawa cywilnego. Konstrukcja ustawy oparta na konstrukcji własnościowej. Przedmiotem owej własności nie jest jednak rzecz, tylko dobro niematerialne.
Uzasadnienie ochrony praw autorskich System droit d'auteur- kontynentalny
Ochrona prawa autorskiego majątkowych i osobistych (nacisk na ochronę twórcy)
System copyright- brytyjski
Ochrona uprawnionego i rozwój nauki i sztuki
Ochrona dobra osobistego dotyczy samej twórczości, ale także jej rezultatu. Utwory są to jednak dobra kulturowe i naukowe, powinny zatem służyć społeczeństwu. Ta sfera została w ustawie ujęta poprzez dozwolony użytek.
Dualizm prawa autorskiego
- autonomiczne prawa majątkowe i osobiste - zbywalność, czas trwania(tylko prawa majątkowe są ograniczone ze względu na czas trwania), środki ochrony
model monistyczny- jedno prawo
Pojęcie utworu- definicja ustawowa art. 1 Definicja syntetyczna, jest to każdy przejaw działalności twórczej człowieka.
Wyliczenia ustawowe
Wyłączenia- art. 4
Praktyka stosowania
Dopiero w dobie oświecenie przyjęto, że autorowi powinna służyć ochrona jego dzieł.
Przesłanki uznania za utwór: - rezultat pracy człowieka


(…)

… do obniżania progu ustalenia ochrony (sądy są raczej na tak niż na nie); widowisko sportowe nie jest utworem, reklama, strona internetowa to przykład utworu
- wymóg ustalenia (najpierw utrwalenie za pomocą nośnika materialnego, choć nie każde dzieło tego wymaga) - uzewnętrznienie utworu; przyjęcie przez utwór takiej postaci, który pozwala na odbiór przez osoby trzecie; konieczność przyjęcia jakiekolwiek formy…
… słowna (znak towarowy) może być utworem. Pomysł połączenia słowa ze sposobem jego wykorzystania nie podlega ochronie.
- Tylko wyjątkowo oryginalne słowo, neologizm, szczególne przypadki mogą podlegać ochronie, czasem także trudne hasło słownikowe
Wartość utworu nie ma znaczenia.
Wyłączenia ustawowe:
- akty normatywne, urzędowe projekty
- urzędowe dokumenty, materiały znaki i symbole
- opublikowane opisy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz