Prawo własności przemysłowej, autorskie i prasowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności przemysłowej, autorskie i prasowe - wykład - strona 1 Prawo własności przemysłowej, autorskie i prasowe - wykład - strona 2 Prawo własności przemysłowej, autorskie i prasowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron.
Podkreślone to notatki z wykładu, niepodkreślone to dodatki . Czytając notatki trzeba mieć obok Zbiory Przepisów i czytać podane artykuły. Wykład 1 - 03.10.2012 Info: Prawo własności przemysłowej
Prawo autorskie i prasowe
Test zaliczeniowy na ostatniej godzinie zajęć
Pojęcie PWI: Prawo własności jest prawem rzeczowym (ruchomości i nieruchomości). Własność intelektualna jest działem prawa cywilnego, które nie odnosi się ani do ruchomości ani do nieruchomości. Własność int. To efekt pracy umysłowej. Wł. Int. Odnosi się do rozwiązań intelektualnych. Rzeczy mogą być jednak nośnikami informacji o tych rozwiązaniach intelektualnych.
WIPO: WIPO (World Intellectual Property Organisation) - zajmuje się ochroną podstawowych wartości intelektualnych. Wyspecjalizowana jednostka Narodów Zjednoczonych. Traktat stanowi o wynalazkach, wzorach przemysłowych, odkryciach naukowych , ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Odkrycia - są odkryciami zjawisk właściwości i praw zachodzących w zewnętrznym świecie, które były dotychczas nieznane. Przy odkryciach naukowych nie ma wyłączności intelektualnej. Każdy może czynić z nich użytek. Przy odkryciu naukowym liczy się przede wszystkim to, kto tego dokonał. Odkryć nie da się zawłaszczyć.
Działy PWI: Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo własności przemysłowej
(Ochrona przed nieuczciwą konkurencją) - sposób prowadzenia działalności gospodarczej, nie odnosi się do działalności gospodarczej.
Źródła PWI: Pierwszym dokumentem tego typu jest Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. (20.03. 1883) - Dz. U. 1975 nr 9 p. 51
Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (09.09.1886) - Dz. U. 1990 nr 82, poz. 474
Konwencja Powszechna (Genewa 06.09.1952) - Dz. U. 1978 nr 8 poz. 28; podpisana ponieważ uważano, że Berneńska daje za dużą ochronę
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej („TRIPS”), (Marakesz 15.04.1994) - Dz. U. 1996 nr 32 p. 143.
Harmonizacja prawa autorskiego:
Dyrektywa 2009/24 o prawnej ochronie programów komputerowych.
Dyrektywa 2006/115 w sprawie najmu i użyczania oraz niektórych praw pokrewnych.
Dyrektywa w sprawie czasu ochrony 2006/116; 2011/77.
Dyrektywa 96/9 o ochronie baz danych.
Dyrektywa 2001/29 o prawie autorskim i prawach pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
Dyrektywa w sprawie droit de suite 2001/48 - szczególnie upoważnienie związane z właścicielami tworów plastycznych.
Dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.


(…)

….
Dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
Dyrektywa w sprawie utworów osieroconych 2012.
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Ustawa z 4 lutego 1994 tj. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631.
Konstrukcja ustawy:
Przedmiot prawa autorskiego.
Podmiot praw autorskich.
Treść prawa autorskiego, dozwolony użytek, czas trwania.
Przejście praw autorskich.
Ochrona praw autorskich.
Prawa pokrewne.
Inne.
-Urząd patentowy - własność przemysłowa
-Minister Kultury - prawo autorskie
Zasady:
Zasada asymilacji (narodowego traktowania): przewiduje, że osoby fizyczne i prawne z któregokolwiek państwa przysługuje w innych państwach (WIPO) takie prawo jak obywatelom państwa.
Zasada minimum konwencyjnego: przewidziana w celu ochronę wł. Int. W skali…
… (tyle praw autorskich ile krajów). Nie ma też wymogu rejestracji w przypadku prawa autorskiego. Własność przemysłowa musi zostać zarejestrowana w danym kraju.
Zasada ochrony utworów bez formalności wstępnych (dot. Prawa autorskiego); nie trzeba rejestrować. W Konwencji Genewskiej wymogi rejestracyjne są dopuszczane.
Porozumienie TRIPS:
1. Zasada priorytetu konwencyjnego - w odniesieniu do tych praw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz