Ochrona własności intelektualnej

note /search

Ochrona własności intelektualnej-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 8792
Wyświetleń: 11809

I. Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobro materialne. Własność intelektualna – pojęcie konwencyjne, pojawiające się w aktach międzynarodowych. Nie ma sprecyzowanej definicji, więc możemy powiedzieć, że własność intelektualna odnosi się do pewnego zbioru własności dóbr ...

Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 5033
Wyświetleń: 8911

Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest : działalność o indywidualnym charakterze każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze każda działalność twórcza 2. Warunkiem zaistnienia praw autorski ch jest: określona wartość utworu właś...

Ochrona własności intelektualnej - Kuzel - Wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 3437
Wyświetleń: 5152

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Tematy: Wiedza - wartości niematerialne - kapitał intelektualny - własność intelektualna. Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy. Własność intelektualna - rozwiązania (projekty wynalazcze), oznaczenia i utwory. Procedury uzyskiwania praw ochronnych. Udostępnianie pr...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 4291

Ochrona własności intelektualnych 1. Prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. 2. Nazwa akt prawny jest odnoszony do indywidualnych aktów prawnych, jak i do tzw. -normatywnych(generalnych) aktów prawnych. Normatywnymi (generalnymi)...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1519

bazy danych - podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(i zawiera podobne rozwiązania jak ustawa o prawach autorskich). Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych wg. określonej systematyki lub metody, indywidualnie ...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2205

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się: plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi z...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

Prawa pokrewne: prawo do artystycznych wykonań prawo do fonogramów i wideogramów prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Wyjaśnienie artystyczne wykonanie - to działania aktorów, recytatorów,

Prawo autorskie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2247

Prawo autorskie(ang. copyright) - ogół praw przysługujący autorowi utworu oraz - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpania z niego korzyści Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym, oryginalnym ch...

Rodzaje licencji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1561

LICENCJE - pozwolenie na korzystanie z utworu Rodzaje licencji: Kryterium punktu widzenia osoby udzielającej licencji: Właściwa - licencji udzieliła osoba wyłącznie uprawniona z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych Sublicencja - udzielona przez licencjobiorcę „z drugiej ręki” Kryterium pu...

Rodzaje utworów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1260

Rodzaje utworów: Samoistne i niesamoistne/zależne (ze względu na wykorzystanie cudzych wkładów twórczych) - podział opiera się na tym czy wykorzystane są w danym utworze cudze dane twórcze, czy utwór korzysta z dotychczasowego utworu czy jest całkowitą nowością - samoistne mogą istnieć samodzieln...