Baza danych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Baza danych- opracowanie - strona 1 Baza danych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

bazy danych - podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(i zawiera podobne rozwiązania jak ustawa o prawach autorskich). Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych wg. określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzania, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Ich cechą charakt. jest to, że to zbiór uporządkowany wg. określonego kryterium, bazą nie będzie przypadkowy zbiór. Bazy danych mogą mieć formę elektroniczną, mogą być zbiorem tekstowym, liczbowym itp.
Przykłady:
encyklopedia
słowniki
zbiór utworów audiowizualnych(filmoteka)
dane meteorologiczne(ich zestawienie)
itd…
Czas ochrony własności przemysłowej w Polsce:
- wynalazki 20 lat(nie można go przedłużać)
- wzory użytkowe 10 lat
- wzory przemysłowe 25 lat
- znaki towarowe 10 lat+ 10 + 10(wydawane na 10 lat, ale można przedłużać o kolejne 10 itd.)
- topografie układów scalonych 10 lat
- bazy danych 15 lat
- oznaczenia geograficzne - bezterminowo
Okresy mogą wygasnąć przed upływem terminu, np. przy niepłaceniu określonej kwoty.
Wspólnotowy znak towarowy
CTM - Community Trade Mark
Podstawą prawną jest rozporządzenie rady WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ws. wspólnotowego znaku towarowego. Dotyczy wszystkich państw w takim samym zakresie.
Rejestracji dokonuje Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Hiszpanii, w Alicante. Zgłoszenie może nastąpić za pośrednictwem Urzędu Patentowego kraju członkowskiego, ale pobiera on sobie opłatę za pośrednictwo. Zgłoszenie może nastąpić też osobiście, mailowo, listownie.
Czas ochrony to 10 lat + 10 + 10…
Znak wspólnotowy ma charakter jednolity, tzn. wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie.
Do rozpatrywania spraw o naruszenie praw z tytułu rejestracji wspólnotowego znaku właściwe są sądy znaków wspólnotowych. W Polsce jedyny taki sąd działa w Warszawie.
Patent - dokument urzędowy, wystawiany w imieniu państwa. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym(w przypadku sprzedaży patentu okres nie jest odnawiany na nowego właściciela). Wszelkie zmiany dot. sprzedaży patentów muszą zostać zgłoszone do Urzędu Patentowego.


(…)

…(ich zestawienie)
itd…
Czas ochrony własności przemysłowej w Polsce:
- wynalazki 20 lat(nie można go przedłużać)
- wzory użytkowe 10 lat
- wzory przemysłowe 25 lat
- znaki towarowe 10 lat+ 10 + 10(wydawane na 10 lat, ale można przedłużać o kolejne 10 itd.)
- topografie układów scalonych 10 lat
- bazy danych 15 lat
- oznaczenia geograficzne - bezterminowo
Okresy mogą wygasnąć przed upływem terminu, np…
… potem udziela się patent, wtedy też następuje publikacja opisu patentowego i wpis do rejestru patentowego)
Rzecznik patentowy
- nazwa zawodu(zawód wolny, zaufania publicznego)
- podstawa prawna Prawo o własności patentowej z 30 czerwca 2000 r. oraz Ustawa o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001 r.
- listę rzeczników patentowych prowadzi UP RP
- na listę mogą być wpisane osoby, które: 1). Ukończyły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz