Rzecznik patentowy

Prawo pomocy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

postępowania. § 3. Adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1141

patentowego) Rzecznik patentowy - nazwa zawodu(zawód wolny, zaufania publicznego) - podstawa prawna Prawo...

Pełnomocnictwo procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

przywilej procesowy przyznaje się adwokatowi, radcy prawnemu i rzecznikowi patentowemu (pełnomocnicy fachowi...

Samorząd zawodowy - definicja i zadania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

i położnych -aptekarzy -lekarzy weterynarii -architektów -kuratorów sądowych -komorników -rzeczników...

Pojęcie organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

: adwokatura, notariat, radcy prawni, doradcy podatkowi, a także RPO, RPD oraz rzecznicy patentowi. ...

Samorząd - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

, pielęgniarek i położnych, aptekarski, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów oraz maklerów papierów...