Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym - strona 2

Fragment notatki:

. Kto może reprezentować stronę w postępowaniu administracyjnym PEŁNOMOCNICY W postępowaniu administracyjnym mogą w imieniu stron występować ich pełnomocnicy. Mogą to być: pełnomocnicy jak adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i inni . Pojęcie pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym odbiega od pojęcia pełnomocnika w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem może być szerszy krąg podmiotówzgodnie z art.33kpa pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnychnp. student który ukończył prawo może występować w postępowaniu administracyjnym jako pełnomocnik stron, ograniczenie dotyczy postępowania sądowo - administracyjnego, bo w postępowaniu przed sądem będą mogły te podmioty wystąpić tylko, jeżeli będą albo innymi stronami albo krewnymi albo pracownikami organu, natomiast w innych przypadkach będzie musiał to być adwokat lub radca prawny, natomiast skargę kasacyjną tylko będzie mógł sporządzić z pewnymi wyjątkami dotyczącymi prokuratorów-adwokat, radca prawna, doradca podatkowy, rzecznik patentowy.
W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych ( przepisy nie mówią „pełną” i na tym tle są dyskusje czy może być pełna czy niepełna, ale nie mógłby we wszystkich czynnościach tej strony reprezentować gdyby miał niepełną czyli dla prof. Jaśkowskiej oczywiste jest, że musi ona mieć pełną zdolność do czynności prawnych). To pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie, może być zgłoszone do protokołu ( ustnie podczas rozprawy lub poza rozprawą). Pełnomocnictwo powinno być potwierdzone czyli musi to być oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Oryginał składa strona na rozprawie czy przed rozprawą, bo nie musi tego ustnie robić do protokołu ale może złożyć oryginał (każdy widzi kto podpisuje i nie ma problemu poświadczenia tego pełnomocnictwa). Przepis art.33 par.3kpa mówi o urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwachodzi o sytuację gdy strona jest zagranicąjakie pełnomocnictwo musi zostawić?--organy uważają, że notarialne co NIE JEST PRAWDĄ przepisy kpa stwarzają tu bardziej liberalne wymagania i wszędzie w komentarzach jest napisane, że przez kadry czy w Urzędzie Gminy”urzędowo poświadczony” to nie oznacza, że notarialny.
W przypadku adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego to oni mogą sami uwierzytelnić. I wtedy gdy zachodzi wątpliwość co do zakresu pełnomocnictwa, to organ może tę sprawę badać. Natomiast wystarczy złożone przez nich pismo, podpisane przez stronę i poświadczone przez nich, że oni gwarantują, że to jest ten podpis strony czyli sami potwierdzają to pełnomocnictwo. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz