Postępowanie administracyjne

note /search

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 3437
Wyświetleń: 9646

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Prawo administracyjne - wykłady - Administracja rządowa

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4515

in. zagadnienia takie jak: administracja, najważniejsze cechy administracji, cechy charakterystyczne prawa administracyjnego, organy administracyjne, wewnętrzne źródła prawa, podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji, prawne formy działania administracji,

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 3563
Wyświetleń: 6783

...Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany. Ma on regulować całość dziedziny objętej tym zakresem, jednak nie spełnia tego zakresu, bo jest uzupełniany przepisami szczególnymi. Posi...

Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4270

...warunek (na gruncie prawa cywilnego) jest to zastrzeżenie dokonującego czynności prawnej, uzależniające powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zależnie od tego, czy w razie ziszczenia się warunku skutki czynności prawnej mają powstać, czy ustać, wa...

Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3332

Ponadto sprawca obejmuje świadomością to, że nadużywa uprawnień lub niedopełnia obowiązków a przez to wyrządza szkodę majątkową danej osobie jednak na takie zachowanie się godzi. O umyślności zachowania polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie o...

Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3381

Wymienione i poparte odpowiednimi artykułami kodeksowymi zostały zasady postępowania administracyjnego. Wyjaśniona została zasada dwuinstancyjności postępowania oraz pozainstancyjnej weryfikacji decyzji. W notatce wyszczególnione zostały ...

Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczel...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 6020

Praca zawiera notatki z wykładów z przedmiotu Postępowanie administracyjne, prowadzonego przez dr Anne Surówke. Zakres notatek obejmuje następujące zagadnienia: cechy postępowania administracyjnego, organy wyższego stopnia i organy naczelne, doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyj...

Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1379

PYTANIA Z ZAKRESU KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO /CST/ R zakres zastosowania k.p.a. P1 jaki jest zakres zastosowania k.p.a. P2 czy instytucje postępowania administracyjnego uregulowane w k.p.a. mają zastoso...

Terminy i doręczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917

DORĘCZENIA I TERMINY Doręczenie jest czynnością materialno - techniczną wywołującą skutki określone przez Kodeks. A) art. 42 mówią iż pisma doręcza się osobą fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale jeżeli istnieje taka konieczność to pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie...

Odwołanie od decyzji administracyjnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1582

Postępowanie adm. Wykład 27.04 Odwołanie od decyzji administracyjnej. -W postępowaniu administracyjnym występuje dwuinstancyjność odwołania. -Odwołanie mogą złożyć dwie strony. -Odwołanie może zostać złożone w postaci wniosku lub skargi...