Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3290
Wyświetleń: 9478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - komplet wykładów - strona 1 Postępowanie administracyjne - komplet wykładów - strona 2 Postępowanie administracyjne - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.

Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.

Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona wówczas, gdy organ prowadzący postępowanie stwierdzi brak podstaw do uchylenia decyzji.Mowa tu o podstawach zawartych w artykułach 145 par. 1, później te przepisy szczególne, artykuły 145 a i b, które zostały wprowadzone w 2011 roku.Generalnie wygląda to mniej więcej w ten sposób, że organ wznawia postępowanie, bo praktycznie w jednym może odmówić wznowienia jeżeli jest jakakolwiek szansa, że któraś z podstaw do wznowienia postępowania zaszła w praktyce ale ostatecznie to co na początku było podejrzeniem może okazać się tylko i wyłącznie podejrzeniem w praktyce niekoniecznie musi mieć miejsce. W takiej sytuacji, skoro nie było podstaw do de facto wznowienia postępowania to tym bardziej nie będzie podstaw do tego, by mimo wznowionego postępowania uchylić decyzję administracyjną, którą skarżyły strony. Jedynie co organ w tym momencie może zrobić to wydać decyzję o odmowie uchylenia tej decyzji zaskarżonej.

....Prawo administracyjne jest tą gałęzią prawa, która się wykształciła stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec XVIII w. Początki procedury administracyjnej możemy lokować najwcześniej w połowie XIX w. w Badenii i Wirtembergii, Hesji. Stosunkowo wcześnie, bo pod koniec XIX w. w Hiszpanii ukazała się ustawa dotykająca problematyki procedury administracyjnej....

...Z naszego punktu widzenia, na rozwiązania stosowane w Polsce największe znaczenie wywarła austriacka ustawa o postępowaniu administracyjnym z 1925r.

Polska była podzielona między 3 zabory: Austriacki, Rosyjski i Pruski, przy czym zdecydowanie najlżejsze opory były w zaborze austriackim. Tam nawet premierami rządu centralnego byli Polacy, nie mówiąc już o marszałkach sejmu. W każdym razie dostęp do szkół wyższych na terenie Austrii był otwarty dla Polaków. Rezultat był taki, że olbrzymia większość prawników działających w Polsce po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości, to ci prawnicy, którzy zdobyli wykształcenie w Monarchii Austrowęgierskiej.

I tu jest grunt tego, że owa austriacka ustawa o postępowaniu wywarła największy wpływ na rozwiązania stosowane w Polsce. Podanie o wznowienie zawsze do organu I instancji. ...(...)....O wznowieniu orzeka organ ostatniej instancji, to jest zasada. Ta ostatnia instancja to będzie albo pierwsza w albo druga w zależności od konkretnej sprawy. Nie ma przymusu składania odwołania od decyzji. Ostateczna mogła zostać decyzja wydana przez organ I instancji. Organem ostatniej instancji jeżeli nie zostało złożone odwołanie to organem ostatniej instancji będzie organ I instancji jeżeli odwołanie zostało złożone- organ II instancji. I to jest zasada. ...

KPA Wykład 4 14.11.2012

Art. 27 a (nie obowiązuje) - przepis ten w bardzo dużym przybliżeniu stanowił, że organ gminy podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy której stroną jest gmina. W przypadku owego wyłączenia sprawa trafiała do organu wyższego stopnia, który, albo sam ją załatwiał, albo wyznaczał do jej załatwienia inny podległy organ.

Problem tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy, że conóż wybuchają w tym kraju jakieś afery związane nazwijmy to w cudzysłowie „kolesiostwem" lub łapówkarstwem. Społeczeństwo jest przekonane, że są równi i równiejsi. Że jednym jest łatwiej pozałatwiać sprawy a innym te sprawy trudniej. To nie wynika z wykształcenia, czy innych rzeczy, tylko z załatwiania spraw w drodze różnych skrótów. I z tego powodu, tak się wydaje wykładowcy, ustawodawca polski i praktyka administracyjna nie przywiązują należytej wagi do instytucji wyłączenia. Bo tutaj chodzi o wyrobienie w społeczeństwie przekonania, że wszystkie sprawy są tak samo załatwiane. A jeżeli istnieje jakiś związek, czy to pracownika, czy to organu ze sprawą, czy to ze stroną postępowania to następuje wyłączenie.

STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Strona jest centralną postacią postępowania. Przedmiotem postępowania są prawa i obowiązki właśnie strony. Jeżeli nie ma strony, postępowanie nie może się toczyć. Jeżeli zaś zostało omyłkowo (błędnie) wszczęte musi zostać umorzone. Definicję strony zawiera art. 28 kpa. (NA PAMIĘĆ!)

Stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jest to jeden z nielicznych przepisów kodeksu, który istnieje w nim w niezmienionej (nawet w zakresie przecinka) treści od 1960roku, i od tego momentu wywołuje on skrajne wątpliwości interpretacyjne.Pierwsze spojrzenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz