Strona w postępowaniu administarcyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strona w postępowaniu administarcyjnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Strona w postępowaniu administracyjnym:
Stroną jest osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, jeżeli ze względu na interes prawny lub obowiązek może żądać czynności organów albo której ze względu na interes lub obowiązek nie dotyczy.
Koncepcja obiektywna - stroną jest taki podmiot, który interes prawny wynika bezpośrednio z przepisów prawnych. Jest to koncepcja obowiązująca w Polsce.
Koncepcja subiektywna - stroną jest każdy kto uznaje, że przysługujący mu interes podlega ochronie w postępowaniu administracyjnym. Podmiot będący stroną w postępowaniu posiada prawo do czynnego udziału w postępowaniu, może korzystać z niego osobiście albo przez ustanowionego przez niego pełnomocnika (osoby fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych działają za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego). Jednostki organizacyjne działają przez swoje statusowe organy. W przypadku korzystania z pełnomocnika strona ustanawia go w formie pisemnej lub ustnej u prokuratora. Pełnomocnikiem może być każdy kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis do akt sprawy, przy pierwszej podjętej czynności. Adwokat i radca prawny mogą uwierzytelnić odpis sami osobiście. Kodeks wprowadza dodatkowo instytucję domniemania pełnomocnictwa, ma to miejsce w sprawach mniejszej wagi, gdy zakres pełnomocnictwa nie budzi wątpliwości, a osobą działającą w imieniu jest dorosły domownik. (art. 34 kpa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz