Zasada równouprawnienia stron i uczestników postepowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada równouprawnienia stron i uczestników postepowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA RÓWNOUPRAWNIENIA STRON I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA:
pozostaje w ścisłym związku z wyrażoną w Konstytucji w art. 32 zasadą równości obywateli wobec prawa;
jej konkretyzacją w odniesieniu do sądów jest art. 7 uUSP, zgodnie z którym postępowanie przed sądami powszechnymi toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem prawa do obrony;
z punktu widzenia realizacji uprawnienia stron istotne są dwa założenia:
równa dla stron i uczestników postępowania możność korzystania z przewidzianych przez prawo procesowe środków zaczepnych (zgłaszanie wniosków i żądań) oraz środków obronnych (zarzutów)
wysłuchanie obu stron, w szczególności zapewnienie stronie przeciwnej złożenia wyjaśnień co do istoty sprawy, odniesienia się do twierdzeń strony powodowej
realizację tej zasady stwarza jawność rozprawy w toku której strony zgłaszają żądania, wnioski, przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie
naruszenie przepisów których celem jest zapewnienie stronie obrony swoich praw (udział w rozprawie) obwarowany jest nieważnością postępowania - sąd uwzględnia ex officio
instytucje: Art. 5.  W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.
Uzupełnieniem art. 5 jest:
Art. 327.  § 1. Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiązkowe, należy pouczyć stronę o treści przepisów o obowiązkowym zastępstwie oraz o skutkach niezastosowania się do tych przepisów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz