Zastępstwo - krótkie omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastępstwo - krótkie omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

ZASTĘPSTWO SP SP jako osoba prawna posiada zdolność sądową i procesową (art. 64 kpc)
Nie posiada własnych organów, zorganizowane w sposób scentralizowany - obowiązywał w okresie istnienia Prokuratorii Generalnej, przywrócona w 2005 roku
zdecentralizowany- na mocy dekretu z 1954 Prokuratoria Generalna SP utworzona została w celu zapewnienia ochrony prawnej uprawnień i interesów SP, jest państwową jednostką organizacyjną i działa pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa
Wyłączne zastępstwo procesowe SP przed SN,
Zastępstwo przed sądami powszechnymi, wojskowymi, polubownymi
Zastępstwo RP przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych
Wydawanie opinii prawnych
Opiniowanie aktów normatywnych dotyczących praw lub interesów SP
Dotyczy spraw w których SP powinien być stroną powodową lub pozwaną albo uczestnikiem postępowania przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym (w sprawach Mn. Na wezwanie władzy publicznej)
Nie wykonuje zastępstwa państwowych osób prawnych i SP w postępowaniu karnym, obligatoryjnie dla I instancji w sądach okręgowych, uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym i w sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne
Z urzędu lub na wniosek podmiotu reprezentującego SP może przejąć zastępstwo w każdej sprawie, jeśli wymaga tego ochrona praw ważnych lub interesów SP
Czynności zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi organami wykonują wyłącznie radcy PG, Prezes i vce prezes PG
Dokumentem upoważniającym jest legitymacja służbowa
Pracami kieruje Prezes przy pomocy vce prezesów i dyrektorów oddziałów PG
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz