Postępowanie cywilne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie cywilne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: postępowanie cywilne i sprawa cywilna, rodzaje postępowań cywilnych , naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości, zdolność procesowa, materialne prawo do powództwa.

POSTĘPOWANIE CYWILNE I wykład (II) 23.10.2005r.
Dr Piszczek Jan
POSTĘPOWANIE CYWILNE I SPRAWA CYWILNA Postępowanie - to pewnego rodzaju działanie określonych instytucji. Można wyróżnić kryterium:
- podmiotowe - czyli jaki podmiot (organ) prowadzi postępowanie - jeżeli organ administracji to będzie postępowanie administracyjne, jeżeli organ wymiaru sprawiedliwości, to będzie to postępowanie sądowe.
- przedmiotowe - jakie sprawy (rodzaje spraw) np. postępowanie cywilne - sprawy cywilne, celne, sprawy administracyjne 7*\ Definicja Postępowanie cywilne - jest to prowadzona w określonych prawem formach działalność sądów i innych właściwych organów oraz występujących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób zmierzająca do urzeczywistnienia stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy (a także innych spraw objętych postępowaniem cywilnym na mocy przepisów szczególnych np. sprawa gospodarcza) oraz do ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Zakres postępowania cywilnego - to nie tylko działalność sądów, ale też innych organów np. komornik (organ egzekucyjny), notariusz. Postępowanie cywilne działa w dwóch kierunkach:
Po pierwsze w kierunku rozpoznania sprawy (postępowanie rozpoznawcze) Po drugie w kierunku wykonania rozstrzygnięcia w rozpoznanej sprawie (postępowanie egzekucyjne)
Przepis art.1 kpc (7*) definiuje zakres postępowania cywilnego: „Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).”
Wyróżnienie spraw cywilnych opiera się o kryterium materialne - pr cywilne, rodzinne i opiekuńcze , pr pracy.
Kryterium formalne - na podstawie szczególnych przepisów. Te inne sprawy są zbliżone do spraw cywilnych swoją naturą prawną i dlatego powinny być rozpatrywane przez sądy cywilne. Istnieje wątpliwość - czy wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy to sprawy cywilne - to tylko te, które są oparte na równorzędności podmiotów stosunku. (3*) Zbiorcze określenie prawa procesowego cywilnego - jest to ogół norm regulujących właściwość sądów i innych organów oraz formy działalności tych organów i występujących przed nimi stron i zainteresowanych osób przy rozpoznaniu i rozstrzyganiu spraw cywilnych oraz przy przymusowym wykonaniu orzeczeń. Istnieje istotne powiązanie między normami postępowania cywilnego (kompetencyjnymi) a normami prawa materialnego albowiem rozpoznawanie i rozstrzygnięcie spraw cywilnych wymaga zastosowania norm prawa materialnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz