Przedmiot procesu cywilnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot procesu cywilnego. - strona 1

Fragment notatki:

PRZEDMIOT PROCESU CYWILNEGO Przedmiot procesu cywilnego określa art. 1 Kpc, który stanowi: Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Pierwotnie przedmiotem procesu określano roszczenie materialnoprawne, które może być dochodzone w powództwie o świadczenie. Następnie przedmiotem określano roszczenie o udzielenie ochrony prawnej w trybie modelowego sądowego postępowania (w stosunku do państwa) - roszczenie procesowe (formalne). W nauce prawa cywilnego zaczęto przyjmować, że zakres pojęcia roszczenia formalnego jest znacznie szerszy niż roszczenia materialnoprawnego. Niektórzy autorzy identyfikują pojęcie roszczenia procesowego z powództwem. Ostatecznie wykrystalizował się pogląd, że przedmiotem procesu cywilnego jest określona sytuacja prawna, przy czym zdaniem Materialno prawnie- możność domagania się od drugiego podmiotu pewnego zachowania się, roszczenie obiektywnie istniejące i mające odpowiednik w zobowiązaniu strony przeciwnej
Procesowe- twierdzenie prawne powoda, nie ma obiektywnego charakteru, stanowi jednostronne zapatrywanie powoda przedmiot rozstrzygnięcia sądu w trybie procesowym zasądzenie określonego świadczenia przedmiotem jest żądanie świadczenia.
ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
żądanie ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa przedmiot ochrony prawnej w procesie cywilnym
przy powództwie o świadczenie przedmiotem ochrony prawnej jest roszczenie materailno-prawne - gdy sąd uwzględnia powództwo o świadczenie
przy powództwie o ustalenie (189 KPC) - ten stosunek prawny lub prawo, którego ustalenia żąda powód. Jego istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa
przy powództwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
np. powództwo o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Sąd uwzględni to powództwo gdy nastąpi trwały lub zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Stosunek prawny w postaci małżeństwa przestał odpowiadać ukształtowanemu stanowi faktycznemu w wyniku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. przedmiot badania i ustalania sądu; Przedmiotem są fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy - te fakty, które wchodzą do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (orzeczenia sądowego); o ich skutkach prawnych sąd orzeka w orzeczeniu.
przedmiot ochrony prawnej.
roszczenie materialnoprawne, gdy sąd uwzględni powództwo o świadczenie;
stosunek prawny lub prawo, gdy sąd uwzględni powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz