Postępowanie cywilne a karne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie cywilne a karne - omówienie - strona 1 Postępowanie cywilne a karne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia związane ze stosunkiem postępowania cywilnego do postępowania karnego.
Mimo różnic między tymi postępowaniami występuje związek tych postępowań może on mieć charakter faktyczny lub prawny i ten związek może wynikać zarówno ze wspólnego jak i pokrewnego stanu faktycznego oraz może wpływać na sferę stosunków prawnych obydwu dziedzin, które są przedmiotem regulacji. Niekiedy też ustalenia sądu karnego będą miały wpływ na przebieg postępowania cywilnego Np. złożenie fałszywych zeznań w postępowaniu karnym stanowi przestępstwo, ale może mieć wpływ na wiarygodność tych zeznań, na ocenę tych zeznań, na przydatność tych zeznań w postępowaniu cywilnym. Z kolei wyrok sądu cywilnego, co do rozwodu, unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa ma wpływ na postępowanie karne, sąd karny jest tym związany zwłaszcza przy przestępstwie bigamii - stan cywilny może być określony przez sąd cywilny i to przesądza o
przestępstwie. Niezależnie od tego, w postępowaniu karnym mogą być również rozpoznawane sprawy cywilne. Chodzi tu o tzw. powództwo adhezyjne oraz o zasądzenie odszkodowania z urzędu, które nie wykluczają, możliwości prowadzenia postępowania cywilnego art. 552-559 k.p.k.
Dochodzenie roszczeń wynikających z przestępstwa.
Jeżeli chodzi o k.p.c. przyjął on w art. 12 k.p.c. jako zasadę, “że roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym”.
Z tej zasady wynika, przede wszystkim to, że dochodzenie roszczeń majątkowych związanych z przestępstwem przed sądem karanym ma charakter fakultatywny.
Postępowanie adhezyjne nazywane też postępowaniem przydawkowym w procesie karnym jest raczej formą zastępczą w stosunku do drogi procesu cywilnego i jej nie wyłącza, gdy wybór tych dróg należy do osoby uprawnionej. To powództwo adhezyjne może być wniesione przez osobę bezpośrednio pokrzywdzoną przestępstwem, czynem niedozwolonym przeciwko osobie oskarżonej w procesie karnym, najpóźniej do momentu rozpoczęcia rozprawy głównej (art. 62 k.p.k.). Co sąd karny może zrobić z powództwem adhezyjnym?
sąd karny odmówi jednak przyjęcia powództwa cywilnego i pozostawi je bez rozpoznania jeżeli okaże się, że proces o to samo roszczenie już się toczy w postępowaniu cywilnym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz