Bigamia

note /search

Prawo osobowe małżeńskie 3

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1456

małżeńskie: a) zrywające: z mocy prawa: - bigamia - różnica stanu na wniosek: - przymus - podstęp...

Tamtesi- typ małżeństwa (1563)

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

, czyli nie jest to umowa. powodowa y niewa no ma ma stwa stwa mog o by przeprowadzone jedynie w bigamia pokrewie stwo...

Małżeństwo w podstawie prawnej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

- gdzie nie ma równości stanu przeszkody małżeńskie: a) zrywające: - bigamia - przymus - różnica stanu → te z mocy prawa...

Prawo dekretowe - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

przyczyn, za zgodą sądu 16 lat (dla kobiet) przeszkody: 1) bigamia 2) krewny w linii prostej, krewny...

Unieważnienie małżeństwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1519

KRO) pozostawanie w związku małżeńskim - bigamia (art. 13 KRO) pokrewieństwo lub powinowactwo (art. 14...