Prawo małżeńskie osobowe - Typ mieszany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo małżeńskie osobowe - Typ mieszany - strona 1

Fragment notatki:

TYP MIESZANY - małżeństwo jako rodzaj umowy cywilnej; regulacje prawa cywilnego uwzględniały normy prawa wyznaniowego Austria :
- Ehepatent 1783 - rozwiązania te przeniknęły do ABGB
- Kodeks józefiński
- ABGB
[osobna KP 1825-1836] Prusy :
- Landrecht Pruski
- osoby innych wyznań niż katolicy i ewangelicy mogą przed sądem zawrzeć małżeństwo - możliwość wyboru
- podział małżeństwa na rzeczywiste i morganatyczne (przesłanki o charakterze stricte świeckim)
- przeszkody małżeńskie:
* zrywające - z mocy prawa (bigamia), różnica stanu; skarga (wymagały wniosku, np. przymus, postęp)
* wstrzymujące - brak nieważności uniemożliwia zawarcie (brak zgody ojca)
* różnice w przeszkodach wyznaniowych i świeckich - np. nierówność stanowa
* prawo pruskie dążyło do zmiany przesłanek
Typ mieszany ABGB a prawo wyboru ABGB: - prawo małżeńskie i jurysdykcja - zastrzeżona dla prawa cywilnego
- koncesja na rzecz wyznań w systemie austriackim:
* forma zawarcia wyznaniowa
* brak rozwodów dla katolików
* od 1868r. forma świecka dla osób bez wyznania
Anglia, Włochy, Hiszpania - prawo wyboru: możliwość wybrania między świecką formą a wyznaniową zawarcia małżeństwa.
Porównanie - DZIADZIO
Typ wyznaniowy jest typem odchodzącym, mieszany posiada 2 odmienne typy, laicki jest natomiast dominujący.
Kodeks kanoniczny 1917 Podstawowym celem małżeństwa jest prokreacja, drugorzędnymi celami są wzajemna pomoc (dziś na gruncie prawa cywilnego jest do podstawą) oraz zaspokajanie popędu
Przymioty małżeństwa - jedność i nierozerwalność; małżeństwo jako sakrament, a więc nie można rozwiązać ważnie zawartego małżeństwo
Konstrukcja odmiennego typu dla kobiety i mężczyzny (14 K i 16 M)
Małżeństwa nie można ważnie zawrzeć na gruncie prawa kanonicznego jeśli ktoś jest impotentem / nie ma zdolności płciowej (bezpłodność); nawet jeśli nie jest to wiadome (jeśli ktoś o tym wiedział to i tak nie mógł zawrzeć małżeństwa)
Bigamia jako przeszkoda
Cudzołóstwo przeszkodą zawarcia małżeństwa - cudzołóstwo jako termin także w przypadku jeżeli obie osoby są wolne oraz gdy choć jedna osoba jest w związku na gruncie prawa cywilnego
Przeszkoda - Zdrada + małżonkobójstwo w poprzednim związku cywilnym (przeszkoda)
Przeszkoda - Jeżeli kochanka zamordowała żonę to i tak nie mogła zawrzeć związku małżeńskiego z wdowcem
Powinowactwo duchowe - między kimś a chrześniakiem; jednak z tego nie rodzą się dalsze stopnie powinowactwa (mój brat może zawrzeć małżeństwo z moją chrześniaczką)


(…)

…)
Przeszkody względne (jeżeli w trakcie małżeństwa te przeszkody wyszły to małżeństwa i tak nie można było unieważnić)
choroba psychiczna (w stopniu umiarkowanym), otwarta gruźlica, choroba weneryczna w stanie zaraźliwym, narkomania, przysposobienie, wiek (małoletni nie mający zezwolenia - dolna granica 17 M i 16 K)
narzeczeni przekazują dokumenty i oświadczenia o braku przeszkód do urzędu stanu cywilnego
zawarcie małżeństwa: urząd stanu cywilnego albo przed duchownym (zaświadczenie o braku przeszkód z urzędu stanu cywilnego, duchowny przesyła protokół ślubu wyznaniowego do urzędu stanu cywilnego)
obowiązki małżonków - wierność, pomoc, współdziałanie dla dobra rodziny
rozwiązanie małżeństwa:
rozłączenia zamieniane na rozwód (separacja przekształcała się po upływie określonego czasu w rozwód, w tym przypadku po upływie 3 lat)
powody rozłączenia: cudzołóstwo, nastawanie na życie, ciężka obelga czy zniewaga (przedawnienie po 3 latach albo po 6 miesiącach od dowiedzenia się - wówczas przesłanka znikała jeśli ktoś nie wystąpił o rozwód), pozbawienie władzy rodzicielskiej, skazanie na karę (powyżej 5 lat), choroba weneryczna otwarta, pijaństwo, narkomania, choroba umysłowa trwająca powyżej 3 lata, niemoc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz