Prawo do powództwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do powództwa. - strona 1 Prawo do powództwa. - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO DO POWÓDZTWA Teorie dotyczące prawa do skargi MATERIALNE PRAWO DO SKARGI
czyli uprawnienia osoby do żądania od konkretnej osoby właściwego zachowania się. Savigny, stosunek wynikający z naruszenia prawa odnosząc przy tym actio do uprawnienia poszkodowanego, postać prawa podmiotowego w którą przekształciła się na skutek naruszenia Ta koncepcja roszczenia materialnego jako przedmiotu procesu cywilnego zawodzi przede wszystkim w wypadku powództw o ustalenie stosunku prawnego lub prawa albo ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa . W drodze obu tych powództw o ustalenie stosunku prawnego lub prawa albo ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa powód nie dochodzi jakiegokolwiek roszczenia materialnego ponieważ roszczenie materialne powstaje w wyniku naruszenia prawa podmiotowego powoda. W tym wypadku nie mam do czynienia z naruszeniem prawa podmiotowego, to powództwo ma charakter prewencyjny. W związku z tym nie utrzymała się ta teoria.
ROSZCZENIE O UDZIELENIE OCHRONY PRAWNEJ
ta koncepcja wywodząca się z nauki niemieckiej okazała się zawodna. Roszczenie o udzielenie przez sąd ochrony prawnej. Co jest przedmiotem gdy sąd oddala powództwo cywilne a więc nie udziela ochrony prawnej? Koncepcja znajduje uzasadnienie dla wypadku gdy sąd udziela ochrony prawnej a przecież ten proces musi posiadać określony przedmiot postępowania. ROSZCZENIE PROCESOWE
(powstało w wyniku krytyki) Odrębne od roszczenia materialnego. W tych wszystkich kiedy powód nie dochodzi roszczenia materialnego dochodzi przynajmniej roszczenia procesowego. Jednak w nauce roszczenie procesowe jest sporne. Za włoskim procesualistą, że każdy kto próbował ująć przedmiot procesu w kategoriach roszczenia procesowego nadawał mu odmienną treść procesową.
Nawet na gruncie polskiej nauki w ramach poszczególnych stanowisk od okresu międzywojennego a ukończywszy już w okresie po 1989r. Niektórzy to roszczenie procesowe identyfikują z treścią powództwa, inni nadają mu odmienną treść pojęciową, że to jest pewne twierdzenie o istnieniu normy jednostkowo konkretnej i o tym twierdzeniu ma sąd orzec jak twierdzi prof. Broniewicz no w drodze wiążącego strony orzeczenia sądowego
PUBLICZNE PRAWO DO SKARGI
Biilow, porządek prawny jest ustanowiony dla utrzymania dobra ogółu
Powstała teoria abstrakcyjnego prawa do skargi każdy kto ma zdolność prawną, może zwrócić się do sądu o przeprowadzenie postępowania. Krytyka - konkretne prawo do skargi TEORIE MIESZANE
Resich- polska teoria- prawo procesowe określa nie tylko sposób ochrony praw materialnych ale formy realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony -prawo do wymiaru sprawiedliwości z art. 45 Każdy podmiot może się zwrócić do sądu z żądaniem udzielania ochrony sądowej, konieczny obowiązek sądu polega na zbadaniu czy istnieją procesowe przesłanki do udzielenia pełnej ochrony praw
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz