Rodzaje powództwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje powództwa - omówienie - strona 1 Rodzaje powództwa - omówienie - strona 2 Rodzaje powództwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I RODZAJE POWÓDZTWA
Powództwo - wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy realizowany za pośrednictwem pozwu.
Pozew - pismo procesowe, jego istota sprowadza się do tego, że wnoszę pozew, aby sąd rozpoznał sprawę czyli rozstrzygnął spór. Musi zawierać uzasadnienie wraz z okolicznościami, wtedy dopiero daje podstawę do wszczęcia postępowania.
Powództwo jest procesowym środkiem, za pośrednictwem którego powód wysuwa przed sądem w stosunku do pozwanego konkretne żądania. W zależności od treści żądania (podstawy powództwa) wyróżnia się 3 rodzaje powództw:
powództwo o świadczeniu
powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego
powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.
Podział ten jest istotny z tego względu, że składając pozew do sądu musimy wiedzieć jakiego rodzaju to jest powództwo, o co wnosimy, czego domagamy się. W zależności od tego będą różne wymogi sądowe.
Ad. 1.
Powództwo o zasądzenie świadczenia. Najczęściej spotykane. W drodze takiego powództwa powód może żądać od pozwanego należnego mu świadczenia, jeżeli pozwany nie świadczy tego świadczenia.
Chodzi tu nie tylko o powództwo wyraźnie polegające na zasądzeniu określonej kwoty pieniędzy, ale też o np. powództwo windykacyjne, odszkodowawcze, o świadczenie alimentów, o ochronę posiadania.
Legitymację procesową (kto jest uprawniony do występowania z żądaniem) określa tu przepis prawa materialnego.
Przy powództwach o zasądzeniu roszczenia prawo procesowe określa jedynie, że wymagalność roszczenia musi nastąpić najpóźniej przed zamknięciem rozprawy w I instancji ( art. 316 kpc). Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok biorąc pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Wyjątek to powództwo o przyszłe powtarzające się świadczenia (np. alimenty, renta dożywotnia) - art. 190 kpc.
Cechą dodatkową powództw o świadczenie jest możliwość kontynuowania żądań lub formułowane alternatywnie przy zobowiązaniach przemiennych, przy których prawo wyboru świadczenia przysługuje dłużnikowi.
Wyroki zapadłe w sprawach, których przedmiotem było zasądzenie należnego świadczenia nadaje się do egzekucji sądowej.
Ad. 2
Podstawę prawną powództwo o ustalenie jest przepis art. 189 kpc - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Należą tu też powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnych - np. powództwo o ustalenie nieważności umowy (art. 58 kc). Również przepis art. 425 kpc. - sprawy o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz