Rodzaje powództw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje powództw-opracowanie - strona 1 Rodzaje powództw-opracowanie - strona 2 Rodzaje powództw-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE POWÓDZTW
o świadczenie (zasądzenie)
o ustalenie prawa lub stosunku prawnego
o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego
o świadczenie (zasądzenie)
Typowy, najczęstszy środek dochodzenia przez wierzycieli środków należnych im od dłużników. Ich treścią może być: danie, czynienie, nieczynienie, zaprzeczenie, znoszenie.
Podstawa faktyczna takiego powództwa zawiera wszelkie te okoliczności, które zdaniem powoda uzasadniają jego żądanie z puntu widzenia prawa materialnego.
Wśród powództw o świadczenie do najbardziej typowych należą powództwa:
windykacyjne,
odszkodowawcze
alimentacyjne
o świadczenie z zakresu prawa pracy
praw posesoryjnych
eksmisyjnych
Wyrok zgodny z żądaniem powództwa o świadczenie jest wyrokiem, który ma charakter deklaratoryjny - sąd wydając taki wyrok stwierdza istniejący stan prawny. Po uprawomocnieniu nadaje się do egzekucji.
W drodze takiego powództwa można dochodzić roszczeń już wymagalnych. Powinny być wymagalne najpóźniej w chwili zamknięcia rozprawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powód dochodzi przyszłych, powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku prawnego.
Pojęcie zaskarżalności wiąże się z powinnością dochodzenia roszczeń w procesie sądowym. Przed sądem nie można dochodzić roszczeń wynikających z zobowiązań naturalnych, np. żądanie wykonania zobowiązania pochodzącego z gry lub zakładów (art. 413 kc).
W powództwie o zasądzenie, świadczenia żądane pozwem mogą być sformułowane także jako żądanie ewentualne, alternatywnie, jako facultas alternativa.
Żądanie ewentualne - żądanie zgłoszone w pozwie, na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił żądania postawionego na pierwszym miejscu.
W wyroku brak zamieszczenia sformułowania, co do żądania ewentualnego, gdy uwzględniono podstawowe - żądanie jest jedno.
Żądanie facultas alternativa - żądanie z upoważnieniem przemiennym dla dłużnika. Polega na tym, że to dłużnikowi przysługuje uprawnienie do jednostronnego uwolnienia się z długu, poprzez wykonanie innego świadczenia niż świadczenie główne, wynikające z zobowiązania, które istnieje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.
Żądanie alternatywne - skutecznie może być wnoszone w przypadkach dochodzenia świadczenia wynikającego z zobowiązań przemiennych.
o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa bądź stosunku prawnego
art. 189 kpc - każdy kto ma

(…)

…, o unieważnienie małżeństwa , zaprzeczenie ojcostwa, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.
Wyrok wydany na skutek takiego powództwa ma charakter konstytutywny (prawotwórczy).
Nie nadaje się do egzekucji z wyjątkiem postanowienie o kosztach sądowych.

…, który posiada czynną legitymację procesową. Legitymacja ta jest szersza niż przy powództwie o zasądzenie świadczenia, ma ją każdy, kto ma interes prawny w ustaleniu prawa lub stosunku prawnego.
Interes prawny należy do przesłanek materialnoprawnych i jego brak będzie powodował oddalenie powództwa.
Wyrok ustalający nie nadaje się do egzekucji, wyjątkiem postanowienie o kosztach zawarte w nim.
Ma charakter…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz