Zmiana powództwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana powództwa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ZMIANA POWÓDZTWA
wg Braniewicza - zmiana powództwa polega na wytoczeniu, w ramach toczącego się procesu, nowego powództwa zamiast lub obok powództwa pierwotnego.
cofnięcie pierwotnego kumulacja roszczeń
powództwa
wg Siedleckiego - zmiana powództwa oznacza zmiany pod względem przedmiotowym, dotyczy istotnych elementów powództwa - żądania, względnie podstawy faktycznej żądania.
Zmiana powództwa musi być istotna w tym rozumieniu, że prowadzi do zmiany istotnej żądania, tzn. że powód wyprowadza albo nowe żądanie, rozszerza istniejące, względnie ogranicza pierwotne żądanie.
Po wszczęciu postępowania przedmiotowa zmiana powództwa jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nie wpływa na zmianę właściwości sądu, zarówno miejscowej, jak i rzeczowej.
Uwzględnienie zmiany prowadzi do zmiany okoliczności faktycznych, stanowiących podstawę pozwu, wskutek czego powstaje jego nowe uzasadnienie prawne.
Zmianie mogą ulec wszystkie elementy przedmiotowe procesu cywilnego - podstawa faktyczna, żądanie (zarówno co do rodzaju ochrony prawnej, jak i przedmiotu tej ochrony). Zmiana powództwa powinna prowadzić do istotnego przekształcenia żądania lub okoliczności faktycznych. Uzupełnienie podstawy faktycznej jedynie przez bliższe określenie lub uzupełnienie nie jest zmianą powództwa.
Zmiana przedmiotowa powództwa musi nastąpić wyłącznie w stosunku do dotychczasowego pozwanego i opierać się na ciągłości postępowania. Zmiana powództwa musi pozostawać w związku z poprzednim.
Warunki dopuszczalności zmiany powództwa:
gdy nie wpływa na właściwość sądu
zmiana przedmiotowa dopuszczalna jest jedynie przed sądem I instancji.
(wyjątkiem: w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się - rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za okresy dalsze, art. 383 kpc) Zmiana podstawy faktycznej:
całkowita
częściowa
Zmiana żądania:
ilościowa - ograniczenie lub poszerzenie zakresu żądań
jakościowa - żądanie, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu.
Skutki związane ze zmianą powództwa rozpoczynają się z chwilą, w której powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego w innych wypadkach - z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu (art. 193§3 kpc).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz