Powództwo wzajemne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powództwo wzajemne - omówienie - strona 1 Powództwo wzajemne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Powództwo wzajemne.
Powództwo wzajemne jest środkiem obrony pozwanego w procesie a równocześnie jest akcją zaczepną jak każde inne powództwo.
Powództwo wzajemne posiada więc podwójny charakter procesowy.
Pozwany ze swoim żądaniem oddalenia powództwa łączy żądanie wydania orzeczenia wg treści powództwa wzajemnego.
Stąd spotykamy się ze zdaniem, że powództwo wzajemne po stronie pozwanego odpowiada łączeniu roszczeń w jednym pozwie po stronie powoda.
Powództwo wzajemne jest powództwem samodzielnym, którego byt jest niezależny od losu powództwa głównego.
Powództwo wzajemne ma zapobiegać rozbieżności orzeczeń sądowych w ocenie tego samego stanu faktycznego, ma zaoszczędzić czas sądowi i stronom procsowym przez umożliwienie rozstrzygnięcia dwóch procesów równocześnie przy użyciu materiału procesowego raz zebranego ma zaoszczędzić w końcu wydatków stronom, na które były narażone.
W razie prowadzenia osobno dwóch procesów i oddzielnego wykonywania zapadłych w tych procesach wyroków.
Wadą zaś instytucji powództwa wzajemnego jest opóźnienie biegu procesu przez wprowadzenie do niego sprawy.
Wg kodeksu warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego są następujące:
stan sprawy w toku,
identyczność stron,
zachowanie przepisanego terminu,
związek z powództwem głównym.
Powództwo wzajemne jest dopuszczalne z uwagi na swą treść tylko w dwóch wypadkach:
gdy roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda,
gdy roszczenie wzajemne nadaje się do potrącenia.
Po wniesieniu pozwu wzajemnego sąd obowiązany jest zbadać z urzędu czy zachodzą warunki wymagane kodeksem dla powództwa wzajemnego.
W razie stwierdzenia niedopuszczalności powództwa wzajemnego, sąd nie może pozostawić pozwu wzajemnego bez biegu w aktach sprawy głównej.
Sąd powinien z takim niedoszłym pozwem wzajemnym postąpić tak jak z każdym innym pozwem:
wydzielić go z akt sprawy głównej,
skierować go do rozpoznania w oddzielnym procesie,
przekazać ten pozew sądowi właściwemu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz