kumulacja roszczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kumulacja roszczeń - omówienie - strona 1 kumulacja roszczeń - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kumulacja roszczeń - ze względów ekonomii kodeks dopuszcza możliwość kumulowania roszczeń w jednym pozwie. Kumulacja wyraża się w zgłoszeniu przez powoda w jednym pozwie lub w toku procesu przeciwko temu samemu pozwanemu kilku roszczeń lub żądań. Kumulacja może być pierwotna lub następcza.
Pierwotna - już składając pozew powód żąda kilku roszczeń.
Następcza- wystąpienie przez powoda w toku procesu z nowym roszczeniem obok pierwotnego. Ze względów techniczno - organizacyjnych Kodeks dozwala na przedmiotowe łączenie roszczeń, pod następującymi warunkami:
muszą nadawać się do tego samego trybu postępowania,
sąd musi być właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń,
nie może być dla któregokolwiek z tych roszczeń przewidziane postępowanie odrębne, ani też zachodzić niewłaściwość sądu ze względu na wartość przedmiotu sporu Art. 191 KPC „ powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto - gdy roszczenia różnego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.”
Przez ten sam tryb postępowania należy rozumieć nie tylko postępowanie procesowe, ale również trzeba brać pod uwagę postępowanie odrębne. Musi być właściwość rzeczowa tego sądu. Dla oceny warunku dotyczącego właściwości rzeczowej sądu istotne jest to czy roszczenia są tego samego rodzaju.. Warunki dopuszczalności kumulacji obowiązany jest badać sąd procesowy z urzędu. W wypadku kiedy zaś roszczenia są różnego rodzaju, sąd musi być właściwy dla każdego z dochodzonych roszczeń z osobna. Jeżeli sąd stwierdza, że jest właściwy tylko dla jednego z połączonych roszczeń to inne przekazuje właściwemu sądowi. Gdy sąd jest właściwy dla każdego z roszczeń z osobna a nie może ich rozpoznać łącznie ze względu na różne tryby postępowania to powinien zarządzić rozdzielenie spraw i rozpoznać każdą z nich oddzielnie. Skutkiem kumulacji roszczeń jest ich rozpoznanie i rozstrzygnięcie w tym samym (jednym) postępowaniu i jednym wyrokiem. Sąd może jednak ze względów celowości zarządzić oddzielną rozprawę, co do kilku roszczeń połączonych w jednym pozwie. Może także wydać wyrok częściowy, jeżeli dostatecznie wyjaśnione zostało rozstrzygnięcie którejś z żądań pozwu.
Art. 218 KPC „ sąd może zarządzić oddzielną rozprawę co do pozwu głównego i wzajemnego, jako też co do jednego z kilku roszczeń połączonych w jednym pozwie, bądź to głównym, bądź wzajemnym, albo w stosunku do poszczególnych współuczestników.”


(…)

… uzasadniających żądanie pozwu.
Skutkiem zmiany przedmiotowej powództwa jest to, że nowe roszczenie wstępuje w miejsce dotychczasowego żądania albo też występuje obok niego. Nie jest zmianą powództwa zmiana podstawy prawnej. Art. 200 KPC !!!!!!
§ 1 „Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.”
§ 2 „Sąd, któremu sprawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz