Kumulacje roszczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kumulacje roszczeń - strona 1

Fragment notatki:

KUMULACJA ROSZCZEŃ przedmiotowa - polega na tym, że strona powodowa może dochodzić w jednym pozwie więcej niż jednego roszczenia od strony pozwanej. Stanowi o tym treść art. 191 Kpc: Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto - gdy roszczenia są różnego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu. podmiotowa - zachodzi, kiedy określonego roszczenia w procesie cywilnym dochodzimy od więcej niż jednej osoby jako osoby pozwanej. Z powyższego wynika, że podmiotowa kumulacja roszczeń prowadzi do powstania po stronie pozwanej współuczestnictwa procesowego. Ustawodawca formułuje warunki dopuszczalności kumulacji, aby nie dopuścić do nadmiernego przeciążenia procesu. Istnieją 2 przesłanki dopuszczalności kumulacji roszczeń w procesie:
tożsamość trybów dochodzonego roszczenia - w ramach samego procesu mamy postępowanie zwykłe (dla większości spraw) i 9 postępowań odrębnych;
właściwość sądu ze względu na wartość sumy roszczeń - jeżeli chcemy skumulować roszczenia różnego rodzaju w jednym pozwie, to sąd musi być właściwy dla każdego z nich, jak i dla wszystkich łącznie. Natomiast jeśli roszczenia są tego samego rodzaju i przedstawiają jakąś wartość materialną to sąd musi być właściwy ze względu na ogólną sumę dochodzonych roszczeń. UWAGA! Jeżeli doszło do kumulacji roszczeń, a sąd nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, musi sprawę przekazać do rozpoznania sądowi właściwemu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz