Wartość przedmiotu sporu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość przedmiotu sporu. - strona 1

Fragment notatki:

WPS Ogólna zasada w art. 126 1 § 1 - w każdym piśmie należy podać wps (lub wartość przedmiotu skarżenia) jeśli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu lub wysokość opłaty (ewentualnie dopuszczalność środka odwoławczego)
Art. 187 § 1 pkt 1 powód ma obowiązek oznaczenia w każdej sprawie majątkowej wps zgodnie z przepisami kpc Oznaczenie następuje przez podanie kwoty pieniężnej w złotych
Gdy przedmiotem sporu jest roszczenie pieniężne choćby zgłoszone w zamian innego przedmiotu gdyż wtedy wps stanowi żądana kwota pieniężna Nie wlicza się odsetek, pożytków, kosztów, żądanych obok roszczenia głównego Jeśli jednym pozwem dochodzi się kilku roszczeń, należy wartość roszczeń zliczyć razem, przeciw temu samemu pozwanemu jak i jednego przeciw kilku pozwanym (podmiotowa kumulacja roszczeń, współuczestnictwo procesowe)
Reguły szczególne
Prawo do świadczeń powtarzających się wps stanowi suma świadczeń za 1 rok, lub za okres trwania gdy trwają krócej niż rok
Sprawy o istnienie, unieważnienie, rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy, wydanie lub odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy Umowy na czas określony- czynsz za sporny okres
Na czas nieokreślony- za okres 3 miesięcy
Roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia, rozwiązania stosunku pracy
Na czas określony- za okres sporny
Na czas nieokreślony- za okres 1 roku
Wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wps to 3 miesięczny czynsz najmu lub dzierżawy
W sprawach o zabezpieczenie albo o prawo zastawu lub hipotekę wps stanowi wysokość wierzytelności. Jeśli przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość to rozstrzyga wartość mniejsza Oznaczenie wps należy do powoda, ale ocena ta podlega kontroli sądu, który może zarządzić sprawdzenie wartości przedmiotu sporu z urzędu lub na zarzut pozwanego
Z urzędu może zarządzić dochodzenie celem sprawdzenia wps jedynie przed doręczeniem pozwu pozwanemu, jeśli na podstawie pozwu poweźmie wątpliwości co do oznaczenia tej wartości przez powoda
Po doręczeniu pozwu sprawdzenie wps może być zarządzone na zarzut pozwanego, zgłoszony przez niego przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy
Jeśli w wyniku sprawdzenia sąd uzna się za niewłaściwy przekaże sprawę sądowi właściwemu a gdy jest kilka sądów właściwych temu który wskaże powód (art. 25 § 3)
Wps oznaczona przez powoda w pozwie i niezakwestionowana w sposób przewidziany w kodeksie, zmiana okoliczności faktycznych w toku sprawy wpłynie niewątpliwie na wyrokowanie sądu, nie zmieni jednak podstawy właściwości sądu wynikającej z wps, w myśl zasady z art. 15 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz