Rodzaje powództw - porównanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje powództw - porównanie. - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE POWÓDZTW Zindywidualizowane okolicznościami faktycznymi żądanie strony o udzielenie ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego, Petitum, causa petenci
POWÓDZTWO O ZASĄDZENIE ŚWIADCZENIA
POWÓDZTWO O USTALENIE PRAWA LUB STOSUNKU PRAWNEGO
POWÓDZTWO O UKSZTAŁTOWANIE PRAWA LUB STOSUNKU PRAWNEGO
1. ŻĄDANIE POZWU
1. ZAKRES POWÓDZTWA
1. ZMIERZA DO PRZEKSZTAŁCENIA ISTNIEJĄCEGO PRAWA PRZEZ:
Ewentualne
Zgłoszone w pozwie na wypadek nieuwzględnienia przez sąd żądania postawionego na pierwszym miejscu, bezzasadność roszczenia głównego
Alternatywne
Przy zobowiązaniach przemiennych, przy których prawa wyboru świadczenia przysługuje dłużnikowi
facultas alternativa
gdy dłużnik jednostronnie może zwolnić się od długu przez wykonanie innego świadczenia niż główne (art. 879 kpc)
UWAGA! Od żądania alternatywnego należy odróżnić upoważnienie przemienne tj. gdy sąd zasądza określone świadczenie dłużnik może się zwolnić od obowiązku świadczenia poprzez spełnienie innego świadczenia.
Ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego
Ustalenie nieistnienia prawa lub stosunku prawnego
- art. 189 powództwo o ustalenie musi odpowiadać określonym warunkom:
- żądanie jedynie prawa lub stosunku prawnego
- powództwo może wytoczyć ten kto ma interes prawny
-podmiot o czynnej legitymacji
- nie można ustalać faktu, właściwości rzeczy, stanu psychicznego, związku przyczynowego
Utworzenie stosunku prawnego lub prawa
- powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej, ustalenie ojcostwa Zmianę stosunku prawnego lub prawa
- obniżenie świadczeń z umowy zawartej pod wpływem wyzysku
Zniesienie stosunku prawnego lub prawa
- rozwód, unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie ojcostwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz