Savigny

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2226

„profesorska”, a najwybitniejszymi przedstawicielami byli: Gustav von Hugo, Friedrich Karl von Savigny...

Szkoła historyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

poznania - irracjonalizm Szczególna rola prawników w poznawaniu ducha narodu Savigny Prawa się nie tworzy...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

. Savigny. Czy Niemcy są przygotowane do kodyfikacji prawa? 1.Duch absolutny, panstwo i wolnosc u Hegla 2...

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

normy mają większą siłę normatywną Fryderyk Karol von Savigny (1779-1861) Genetyczna, żywa i organiczna...

Szkoła historyczna w prawie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

w prawie. Jej założycielami byli FREDRICH KARL SAVIGNY i KARL FREDRICH EICHHORN. Głosiła, że systemy prawa są określone...

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6489

doprowadzano do częściowego zjednoczenia) Savigny oczywiście shejcił, raz jako arystokrata burużujski charakter...

Oświadczenie woli - teoria zaufania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

woli - XIX w. Koncepcja szkoły pandektystów niemieckich (Savigny), nakazująca rozstrzygać wątpliwości...