Zagadnienia na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin. - strona 1 Zagadnienia na egzamin. - strona 2 Zagadnienia na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Pytania: 1. Platon, jego państwo i stosunek do demokracji 2. Budowa systemu norm prawnych wg Kelsena 3. Machiavelli i realizm polityczny 4. Poglądy T. Hobbesa 5. Bakunin i jego postrzeganie państwa 6. Savigny. Czy Niemcy są przygotowane do kodyfikacji prawa?
1.Duch absolutny, panstwo i wolnosc u Hegla 2.Keynes - idea panstwa dobrobytu 3.Indywidualizm,utylitaryzm, leissezfairyzm, rozsądne prawodawstwo u Benthama 4. Teoria prawa Jellinka 5. Wyjasnienie pojęc: Aggiornamento, historiozofia, legitymizm, panslawizm
idee przewodnie orędzi Asioki 2. państwo i prawo u Cycerona 3. doktryna monarszej suwerenności Bodinusa 4. Savigny - czy Niemcy gotowe są do kodyfikacji? 5. budowa systemu prawnego u Kelsena 6. wyjaśnij pojęcia (tu mnie skubany zaskoczył ) : indywidualizm, utylitaryzm, lesseferyzm, historiozofia, praca organiczna,
Kelsen teoria prawa, cezaropapizm u Justyniana,Mussoilini jako przedstaiwciel faszyzmu(czy cos w tym stylu),rousseau jako reprezentant szkoly prawa natury,arystotelesowska teoria panstwa i ustroj najlepszy,fichte jako idealsita i romantyk
1.Duch absolutny, państwo, wolność u Hegla. 2. Lesseferyzm, indywidualizm, utylitaryzm, racjonalne prawodawstwo u Benthama. 3. Teoria prawa u Jellinka. 4. Ideologia państwa dobrobytu u Keynesa. 5. Wyjaśnij pojęcia: -panslawizm -aggiornamento -ekumenizm -historiozofia -legitymizm monarszy
Duch narodu i jego przejawianie się w dziejach 2. J.S. Mill - Wolność wypowiedzi i dopuszczalne możliwości jej ograniczenia 3. Prawo wg Jerzego Jellinka 4. Piotr Kropotkin jako anarchista pokojowy 5. Metodologiczne podstawy funkcjonalizmu amerykańskiego
1.Platon i jego projekt państwa w "Państwie" i "Prawach" . 2.Stosunek św. Augustyna do definicji państwa Cycerona . 3.Państwo i suwerenność w doktrynie Bodinusa . 4.Prawa natury, stan natury i umowa społeczna w szkole prawa natury . 5.Doktryna państwa dobrobytu . 6.Liberalizm u Benthama . 7.Normatywizm.
1.Jerremy Bentham 2.Bakunin i Kropotkin jako anarchiści. 3.Prawo wg. Jerzego Jellinka 4.Ideologia państwa dobrobytu Keynesa. 5.Wyjaśnij pojęcia: -lesseferyzm -historiozofia -utylitaryzm -Aggioronamento
Grupa zwolniona Grupa A 1.Immanuel Kant. 2.Liberalizm u Constanta. 3.Psychologiczna teoria prawa. 4.Naród i państwo u Dmowskiego. Grupa B 1. Hegel. 2. J.S. Mill. 3. Normatywizm w systemie prawnym u Kelsena. 4. Naród i państwo u Piłsudskiego. Grupa bez zwolnienia 1- Sofistyczne teorie siły 2- Kto jest autorem maksymy "Nie z edyktu pretora ani z Ustawy XII Tablic, lecz ze źródeł najgłębszej filozofii, czerpać naukę prawa" i co ona oznacza?

(…)

…- Kto jest autorem maksymy "Nie z edyktu pretora ani z Ustawy XII Tablic, lecz ze źródeł najgłębszej filozofii, czerpać naukę prawa" i co ona oznacza? 3- realizm polityczny u Machiavellego 4- idee prawne i polityczne DPCiO 5- normatywistyczna teoria prawa 6- 10 pojęc (m.in. mesjanizm polityczny, historiozofia, hedonizm itd.)
1. Sokrates 2. Szkoła praw natury 3. Państwo i prawo u św. Augustyna 4. Bentham i Mill jako liberałowie - porównianie 5. Normatywistyczna teoria prawa 6. Treść społeczna encykliki Rerum Novarum Leona XIII

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz