Szkoła historyczna w prawie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła historyczna w prawie - strona 1

Fragment notatki:


66.Szkoła historyczna w prawie Prawo w ujęciu historycznym przedstawił jako pierwszy TADEUSZ CZACKI „O litewskich i polskich prawach”. W 1787r powołana została przez HUGONA KOŁŁĄTAJA na UJ pierwsz katedra historii prawa.
W 1808r. w Szkole Prawa w Warszawie powołano także katedrę historii prawa, objął ją uczony Jan Wincenty Bandtkie
W XIXw. na naukę oddziaływała niemiecka szkoła istoryczna w prawie. Jej założycielami byli FREDRICH KARL SAVIGNY i KARL FREDRICH EICHHORN. Głosiła, że systemy prawa są określone przez „ducha narodu” i jego historię. Dlatego w dziejach prawa każdy okres następny wiąże się z poprzednim. Te założenia służyły w warunkach niemieckich utrzymaniu dawnego prawa, przeciwstawiając się nowoczesnym kodyfikacjom. W Polsce wpływ niemieckiej szkoły historycznej znalazł wyraz nie tyle w ideologii ile w metodach badawczych. Brak własnego prawa i obce systemy prawne spowodowały, że interesowano się przeszłością prawa.
*Joachim Lelewel interesował się prawodastwem Kazimierza Wielkiego *Wacław Maciejewski włączył dzieje prawodawstwa polskiego do „Historii prawodastw słowiańskich”.
*Karol Hoffman „Obraz rządu i prawodastwa dawnej Polski” ukazał monarchię jako kierowniczą siłę w państwie. Kierunek pozytywistyczny reprezentował Michał Bobrzyński. W teorii ewolucji wskazywał państwo jako główną siłę rozwoju. Kierunki badań w myśl tych założeń zawarł w dziele „O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym działaniu”.
Historię ustorju i prawa polskiego wykładano na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie, gdzie wprowadzano ją do programu studiów prawniczych.
W historycznej szkole prawa znączącą postacią był także Oswald Balzer (UJ) i Stanisław Kutrzeba (UJ)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz