Zdolność postulacyjna.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność postulacyjna. - strona 1

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA zdolność do osobistego (samodzielnego) podejmowania czynności procesowych przez strony, uczestników bez potrzeby korzystania z pełnomocnika
można mieć zdolność procesową, a nie mieć zdolności postulacyjnej. ograniczenia tej zdolności postulacyjnej mogą być natury faktycznej - nie może osobiście uczestniczyć w czynnościach procesowych z powodu nieznajomości języka urzędowego sądu lub ułomności natury prawnej - ustanowienie przymusu korzystania z zastępstwa przez pełnomocnika, w szczególności będącego adwokatem lub radcą. przymus względny nie ogranicza zdolności postulacyjnej strony a jedynie prawo wyboru pełnomocnika ale jeśli zechce ustanowić pełnomocnika procesowego to musi nim być adwokat.
z bezwzględnym przymusem adwokackim mamy do czynienia we wszystkich partiach, kiedy strona musi być reprezentowana w postępowaniu cywilnym poprzez pełnomocnika procesowego będącego adwokatem.
do roku 1950 występował przymus adwokacki w postępowaniu cywilnym przed sądem najwyższym. Ale w wyniku sporów ideologicznych, politycznych ten przymus adwokacki został na podstawie tych dekretów 20 lipca 1950 roku zniesiony w Polsce i nie występował, zmieniono przepisy obowiązujące przepisy prawa i nie występował do końca czerwca 1996 roku. Czyli mięliśmy przez lata w Polsce do czynienia z przymusem adwokackim. W wyniku przemian politycznych w Polsce, przemian byśmy powiedzieli ustrojowych, wprowadzono z nim 1 lipca 1996 roku, przymus adwokacko-radcowski. Zmieniała się treść regulacji prawnej tego przymusu adwokacko-radcowskiego. obowiązuje w postępowaniu przed SN, na mocy artykułu 87 § 1 KPC w postępowaniu przed SN obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Czyli ustawodawca nie pozostawia wątpliwości, że obowiązuje ten przymus adwokacko-radcowski w jakim postępowaniu przed SN. zakres obowiązywania w postępowaniu przed SN, muszą być reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego, a po drugie odnosi się on również do tych wszystkich czynności, które są tylko związane z tym postępowaniem przed sądem najwyższym, chociażby czynności te były podejmowanie przed sadem, czy sądami niższej instancji. środki zaskarżania do sądu, który wydał takie zaskarżone orzeczenie, mimo że środek ten będzie rozpoznany przez sąd najwyższy. Wyjątki
w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych, pozwy o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. stroną jej organem lub przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz, jest profesor, doktor habilitowany nauk prawnych. stroną, jej organem, stroną jej organem, stroną jej organem, jej przedstawicielem ustawowym, stroną jej, organem, przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny, adwokat, radca prawny lub adwokat, radca prawny lub radca, prokurator generalny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz