Pełnomocnik-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomocnik-opracowanie - strona 1 Pełnomocnik-opracowanie - strona 2 Pełnomocnik-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PEŁNOMOCNIK - przedstawiciel procesowy, z pomocy którego w postępowaniu karnym korzystać może strona inna niż oskarżony oraz osoba niebędąca stroną. Zasada: stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym ( Art. 89 ) Wyjątek: gdy kpk normuje. Reprezentowany 1. strona, z wyjątkiem ( Art. 87 §1 ) - oskarżonego Natomiast jeśli jest pozwany cywilnie, to może ustanowić pełnomocnika ( oczywiście będzie on działał tylko w zakresie pozwu cywilnego ). - prokuratora jako oskarżyciela publicznego 2. osoba nie będąca stroną, ( Art. 87 §2 ), gdy - ustawa tak stanowi lub i. podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej ( Art. 416 §4 ) ii. osoba dochodząca po śmierci oskarżonego odszkodowania za niesłuszne jego skazanie lub aresztowanie ( Art. 556 §3 ). - jeśli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Stąd też- fakultatywna odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika ( tylko w tym drugim wypadku ! ) - Art. 87 §3. Organ właściwy a. w postępowaniu przygotowawczym- prokurator b. w postępowaniu sądowym- sąd Forma Postanowienie Zaskarżalność a. w postępowaniu przygotowawczym- tak ( Art. 302 ) b. w postępowaniu sądowym - nie. Uprawniony podmiot może korzystać z pomocy nie więcej niż 3 pełnomocników ( Art. 77 w zw. z Art. 88 §1 ). Jeśli oskarżony jest pozwanym cywilnie, to czy może korzystać z pomocy 3 obrońców ( odpierających oskarżenie ) i jednocześnie 3 pełnomocników ( odpierających roszczenie cywilne )? Raczej nie, bo powództwo cywilne ma charakter uboczny. Przedstawiciel Zasada: osoba uprawniona do obrony wg przepisów o ustroju adwokatury ( Art. 82 w zw. z Art. 88 §1 Wyjątek : radca prawny jako - pełnomocnik instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ( Art. 88 §2 ) - innej osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą- w zakresie roszczeń majątkowych ( Art. 88 §3 ) Jeśli taka osoba fizyczna działa jako powód cywilny i oskarżyciel posiłkowy/prywatny, to tam gdzie działa jako powód cywilny- pełnomocnikiem może być radca prawny, ale tam, gdzie jako oskarżyciel - adwokat. Rodzaje pełnomocnictwa 1. z wyboru- ustanowienie pełnomocnika Forma, podmiot uprawniony do ustanowienia- jak w przypadku obrońcy ( Art. 82 w zw. z Art. 88 §1). 2. z urzędu - wyznaczenie pełnomocnika w przypadku niezamożności ( Art. 78 w zw. z Art. 88 §1 )- tak jak przy obrońcy

(…)

… na odmowę przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania
prokuratora
adwokat/radca prawny
Art. 545 §1 w zw. z Art. 429 §2 i Art. 554 §2
akt oskarżenia wnoszony przez oskarżyciela posiłkowego
-
adwokat/radca prawny ( jeśli pokrzywdzonym jest instytucja państwowa/samorządowa/społeczna )
Art. 55 §2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz