Plagiat- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plagiat- opracowanie  - strona 1 Plagiat- opracowanie  - strona 2 Plagiat- opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się:
plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi zmianami) plagiat ukryty (reprodukcja cudzego utworu w istotnych elementach jego treści, lecz w postaci mniej lub bardziej przekształconej)
Plagiat na uczelniach:
Formy: - plagiat jawny lub ukryty w pracach licencjackich, magisterskich itp.
- przekroczenie granic dozwolonego użytku utworów
- wykorzystywanie prac studentów, seminarzystów lub doktorantów przez pracowników naukowych
- wykorzystanie prac studentów przez uczelnie (*prace te nie stanowią tzw. Utworów pracowniczych)
- autoplagiat
Autoplagiat to dzieło będące w znacznym stopniu powtórzeniem wcześniejszych utworów tego samego twórcy
- cel - sztuczne zwiększanie liczby publikacji
- publikacje tak powstałe nie wprowadzają nowej wiedzy
- częsta forma - autoplagiat kompilacyjny (kilka mniejszych utworów tworzy następnie jeden większy
- nie ma autoplagiatu, gdy twórca poda źródło (czyli wcześniejszą pracę swojego autorstwa)
Inne przestępstwa na uczelniach:
- sprzedaż gotowych prac licencjackich, magisterskich a nawet doktorskich
- uzyskanie na podstawie niesamodzielnie napisanej pracy tytułu zawodowego lub stopnia naukowego
Podstawy prawne karalności:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wprowadzenie w błąd co do autorstwa)
Kodeks karny (np. art. 272 - wyłudzenie poświadczenia nieprawdy; art. 273)
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym :
- odpowiedzialność dyscyplinarna zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów
- najcięższe kary- utrata autorytetu w środowisku naukowym, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stale lub na czas określony, pozbawienie uzyskanego tytułu dla studentów - wydalenie z uczelni
- na mocy art. 144 ust. 5 nie stosuje się przedawnienia wykroczeń dyscyplinarnych
Podsumowanie - utwór wobec innych dzieł
- twórczy indywidualny charakter - odtwórczy charakter
- indywidualizacja (utwór posiada charakterystyczne - brak kreatywnych działań
dla danego autora elementy - styl, metoda tworzenia itp.) - standaryzacja
- kreatywność (wyposażenie dzieła w nowe nieistniejące ↓
wcześniej elementy) NIE

TAK


(…)

… wszystkim, stosownie do udziałów.
Podział prawa autorskiego:
- osobiste(autorskie prawa osobiste to specyficzna więź twórcy z utworem. Są niezbywalne, nie podlegają zbyciu ani zrzeczeniu się, Są nieograniczone w czasie. Zalicza się do nich prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem(bądź pseudonimem). Nienaruszalność treści oraz formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania…
… sprawnej wymiany informacji
- wszelkie wątpliwości dot. tego czy mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem publicznym są rozpatrywane na korzyść twórcy
- użytek publiczny nie może naruszać autorskich praw osobistych autora. Dot. wyłącznie praw autorskich(więc trzeba te osobiste brać pod uwagę, by ich nie złamać)
- w ramach tego użytku można korzystać z utworów pod warunkiem wymienienia twórcy oraz źródła…
…)
Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41
autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.
nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.
umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją" obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz