PLAGIAT - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PLAGIAT - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu jawnego lub ukrytego. Plagiat jawny - polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znacznej części w niezmienionej postaci lub ze zmianami które są niewielkie. Plagiat ukryty - to reprodukcja cudzego utworu w istotnych elementach jego treści, lecz w postaci mniej lub bardziej przekształconej.
Plagiat przyjmuje najczęściej formę opublikowania cudzego utworu pod własnym nazwiskiem lub przepisania obszernych fragmentów cudzej pracy dyplomowej bądź naukowej we własnym dziele. Przedmiotem plagiatu może być także artystyczne wykonanie. Przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu polega na bezprawnym przypisaniu sobie autorstwa utworu lub artystycznego wykonania. Stanowi to naruszenie praw autorskich.
Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie, przysługuje twórcy. Art. 8 ust. 2 stwarza domniemanie iż twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwa podano do publicznej wiadomości. Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozróżnia się autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.
Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy, nie można się ich zrzec ani zbyć. Zgodnie z art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
Definicję praw majątkowych zawiera przepis art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksplotacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz