Plagiat

note /search

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2317

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu...

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2016

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2149

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd...

Prawa autorskie a plagiat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1729

przez plagiat) prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, symbolem, pseudonimem albo udostępnienia...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1799

, na kanwie owej więzi autora z utworem. Prawo do autorstwa: Plagiat- przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy...

Godność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy...

Ochrona praw autorskich - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442

przez przepisy prawa za dokonanie plagiatu. Popełnienie plagiatu pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej...

Prawa osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

, wymienienia swojego nazwiska. Plagiat całkowity- ktoś bierze cudzy utwór i przedstawia się jako autor. Plagiat...