Plagiat

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1890

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu...

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1841

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1568

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd...

Prawa autorskie a plagiat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

przez plagiat) prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, symbolem, pseudonimem albo udostępnienia...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

, na kanwie owej więzi autora z utworem. Prawo do autorstwa: Plagiat- przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy...

Godność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy...

Ochrona praw autorskich - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

przez przepisy prawa za dokonanie plagiatu. Popełnienie plagiatu pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1512

jest plagiat. Plagiat - przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego dzieła poprzez rozpowszechnienie go pod własnym...

Prawa osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
 • Prawo autorskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

, wymienienia swojego nazwiska. Plagiat całkowity- ktoś bierze cudzy utwór i przedstawia się jako autor. Plagiat...