Prawa osobiste-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa osobiste-opracowanie - strona 1 Prawa osobiste-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawa osobiste- prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawa do:
Autorstwa utworu- 2 postaci: Negatywna- do wszystkich innych osób skierowany jest zakaz przywłaszczenia sobie utworu. Pozytywna- prawo do rozporządzania dziełem, wymienienia swojego nazwiska. Plagiat całkowity- ktoś bierze cudzy utwór i przedstawia się jako autor. Plagiat częściowy- wzięcie fragmentu u tworu i dołączenie czegoś od siebie. Plagiat jawny- ktoś jawnie się przedstawi jako autor cudzego tekstu. Plagiat ukryty- działania, które utrudniają wykrycie plagiatu. Autoplagiat- autor po latach sięga do prac wcześniejszych i publikuje je jako nowe
Prawo oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem lub pozostawienie go anonimowym- decyzja o sposobie oznaczenia wiąże inne osoby do umieszczenia nazwiska autora. Jeśli jest to utwór zbiorowy to twórca może ządac dokładnego oznaczenia wkładu pracy lub anonimowości. Fałszerstwo- ktoś przedstawia swój utwór jako utwór innego twórcy. Prawo nienaruszalności treści, formy - tj. integralność, rzetelne wykorzystanie utworu. Kształt utworu nadany przez autora jest obowiązujący. Jednak ustawodawca przewiduje wyjątki: Jeśli w umowie nie określono charakteru utworu to można wprowadzić zmiany, gdy jest to konieczne i gdy autor nie ma nic przeciw (no korekta). Wyjątkiem jest też przegląd prasowy, gdzie pokazuje się tylko fragment utworu. To można określić jako przykład prawa mieszanego, bo autor może się zgodzic na ingerencję Prawo o decydowaniu i pierwszym udostępnieniu utworu Twórca powinien decydować kiedy utwór się ukaże i czy w ogóle. Nawet gdy podpisał umowe wydawniczą może się wycofać. Jednak wtedy ponosi koszty.
Prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autor może uczestniczyć w życiu utworu na każdym etapie.
W jaki sposób realizowane sa te prawa? Jakie sa prawa twórcy gdy dochodzi do naruszenia jego praw osobistych? Prawo nie mówi jak dokładnie powinno wyglądac postępowanie. Wyjaśnia to art. 22 i 23 kodeksu cywilnego, mówiąc o dobrach osobistych. Przesłanki, które musza być spełnione, by wystapić z roszczeniem:
Źródło w kodeksie cywilnym mówi o dobrach osobistych i wskazuje 2 przesłanki tj. naruszenie dobra osobistego czyli musi dojść do naruszenia 1 z autorskich praw osobistych lub zagrożenie naruszenia. Jak ocenić czy naruszenie nastąpiło? Wątpliwość polega na tym czy stosować obiektywne czy subiektywne kryteria Powinno się stosowac kryteria obiektywne, bo nie wystarczy samo przekonanie i uraza twórcy. Druga przesłanka to bezprawne naruszenie dobra. W tym wypadku nie potrzebna jest wina naruszającego, a bezprawność czyli działania niezgodne z prawem. Różnica miedzy przesłankami jest taka, że 1 musi zostać wykazana przez powoda, a w 2 skoro jest domniemanie bezprawności to pozwany może wykazywać, że nie działał bezprawnie. Obalenie domniemania może nastąpić gdy: wykazane zostanie, że działanie jest zgodne z prawem; naruszający wykonywał swoje prawo ustawowe; zaistniała zgoda na działanie naruszające; działanie, które zostało podjęte w celu ochrony interesu zasługującego na ochronę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz