Cechy praw autorskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy praw autorskich - strona 1 Cechy praw autorskich - strona 2

Fragment notatki:


Prawa autorskie
Autorskie prawa osobiste art. 16
Nieograniczone w czasie
Niezrzekalne i niezbywalne
Katalog uprawnień osobistych
(wieź twórcy z utworem powstaje z mocy samego tworzenia utwory; szczególne dobro osobiste, uprawnienia nieprzenoszalne)
Autorskie prawa majątkowe art. 17
Ograniczone w czasie
Przenoszalne inter vivos, mortis causa Triada uprawnień + pola eksploatacji (korzystanie z utworu, rozporządzanie utworem i prawo do wynagrodzenia za utwór)
Autorskie prawa osobiste są odrębne od dóbr osobistych z KC. Można jedynie uzupełniać, gdy są elementy nie twórcze. Proces twórczy może być zaliczony jako dobro osobiste z KC.
Autorskie prawa osobiste- wymienia najbardziej typowe uprawnienia, których celem jest służenie ochronie więzi autora z utworem:
Prawo do autorstwa
Prawo do oznaczenia utworu (nazwisko, pseudonim, anonimowo)
Prawo do nienaruszalności integralności utworu
Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu- konsekwencje (nie można ,,przeszperać” komuś szuflady i opublikować jego utworów, gdyż jest to naruszenie dóbr osobistych)
Nadzór nad sposobem korzystania (rozwiązania szczególne) - np. umieszczenie w niewłaściwej antologii niegodnej z opinią twórcy jest naruszeniem tego dobra osobistego
Katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego. Istnieje możliwość uznania, że doszło do wyksztalcenia nowych praw osobistych, na kanwie owej więzi autora z utworem.
Prawo do autorstwa:
Plagiat- przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu(aspekt negatywny), wprowadzanie w błąd co do autorstwa art. 115 (aspekt pozytywny); pojęcie nieużywane w ustawie wprost, dotyczy to naruszenia dóbr osobistych, a także ustawy karnej; plagiat może mieć postać cytowania bez podania autora (przejęcie fragmentu cudzego utworu z niepodaniem autorstwa)
Plagiat jawny (widocznie przejęcie cudzego fragmentu) i plagiat ukryty (przejęcie argumentacji, bądź przejęcie fragmentu z jej modyfikacją-trudniejsze do ustalenia)
Przejęcie elementów nietwórczych - przejęcie cudzego pomysłu, przejęcie cudzych ustaleń, nie jest to plagiat w ujęciu prawa autorskiego, ale jest to naruszenie dóbr osobistych, bądź odpowiedzialność na innej podstawie
Plagiat odwrócony - fałszywie przypisane autorstwa
Ghostwriter (pisanie dla kogoś- publikowanie pod czyimś nazwiskiem, postać plagiatu odwróconego)- praktyka uznana w przemówieniach (jest to dopuszczalne), również w biografiach; oprócz przemówień nie jest dopuszczalne i narusza prawo autorskie (bezpieczniej podać współautora)
Autoplagiat- nie narusza ustawy o prawie autorskim, ktoś wykorzystuje jeden utwór publikując je pod innymi tytułami, bądź w różnych wydawnictwach; prawo autorskie narusza jeśli prawo autorskie zostało przeniesione, a potem bez zgody twórcy jeszcze raz wykorzystano dany fragment
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz