Autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa - wykład - strona 1 Autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa - wykład - strona 2 Autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 6 stron.
Domniemany wykład 14 (bo zaliczenie dopiero pod koniec) - 23.01.2013 (ale to nas chyba nie obowiązuje…?) Prawa autorskie Prawa autorskie: Autorskie prawa osobiste art. 16:
Nieograniczone w czasie.
Niezrzekalne i niezbywalne.
Katalog uprawnień osobistych.
Autorskie prawa majątkowe art. 17.
Ograniczone w czasie.
Przenoszalne, inter vivos, mortis causa .
Triada uprawnień + pola eksploatacji. Korzystanie z utworu, rozprowadzanie utworu i prawo do wynagrodzenia. Autorskie prawa osobiste: Prawo do autorstwa.
Prawo do oznaczenia utworu (nazwisko, pseudonim, anonimowo).
Prawo do nienaruszalności integralności utworu.
Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu - konsekwencje.
Nadzór nad sposobem korzystania (rozwiązania szczególne). Prawo do autorstwa: Plagiat - przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu, wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu art. 115. Osoba ta robi to np. wówczas, gdy przyjmuje fragmenty cudzej pracy i nie oznacza jej w swoim tekście, nie oznacza autorstwa.
Plagiat jawny i ukryty. Plagiat jawny to widoczne przejęcie cudzego fragmentu, a plagiat ukryty jest wtedy, gdy przerabiamy przejmowany fragment, jest trudniejszy do wykrycia.
Przejęcie elementów nietwórczych - o plagiacie będziemy mówili też potocznie wówczas, gdy przejmuje się cudzy pomysł, cudze ustalenia. Przejęcie elementów nietwórczych może skutkować innymi sankcjami niż zwykły plagiat.
Plagiat odwrócony - fałszywe przypisanie komuś autorstwa czegoś, czego nie napisał.
Ghostwriter - osoba, która pisze dla kogoś. Jest to swego rodzaju plagiat odwrócony. Praktyka uznana przy przemówieniach polityków. W przypadku innych utworów jest to niedopuszczalne. Ghostwriter najczęściej pisze autobiografie znanych ludzi, pod którymi oni później się podpisują.
Autoplagiat - sytuacja, w której ktoś wykorzystuje wielokrotnie jeden napisany przez siebie utwór i publikuje go w wielu miejscach pod różnymi tytułami. Najbardziej dotyczy to prac naukowych. Autorskie prawa osobiste: Elementy twórcze i nietwórcze.
„Zerwanie więzi z utworem”.
Następca prawny (licencjobiorca) ma prawo dokonywać zmian spowodowanych oczywistą koniecznością, brak słusznej podstawy odmowy twórcy:
Korekta językowa, stylistyczna.
Wykonywanie praw do dzieł zależnych.
Wyrok SA z 29.10.1997r., I Aca 477/97.
Opracowujący hasła do encyklopedii stanowiącej polskie wydanie encyklopedii angielskiej, domagali się oświadczenia przez wydawcę, że „nie byli konsultantami” i zadośćuczynienia.
Encyklopedia - utwór zbiorowy, prawo do zatajenia autorstwa, prawo do integralności dzieła.

(…)

… domeny publicznej.
Utwory osierocone - utwory, co do których nie można ustalić twórcy.
Dozwolony użytek:
Uzasadnienie.
Zasada ścisłej interpretacji wyjątków.
Użytek publiczny i prywatny - odmienności konstrukcyjne:
Krąg osób korzystających - w prywatnym będzie miał bardzo ograniczone zastosowanie, podczas gdy publiczny to rozwiązania służące nie zwykłym osobom prywatnym, a użytkownikom prywatnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz