Wykład - prawo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo - strona 1 Wykład - prawo - strona 2 Wykład - prawo - strona 3

Fragment notatki:

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 4
Jeśli jest prawo to jest jakiś uprawniony, przy prawie autorskim twórca.
Twórcą jest osoba fizyczna, która utwór stworzyła.(wniosła wkład twórczy).
Mogą być współtwórcy (min. 2 osoby):
-utwory rozłączne - jeśli można wskazać wkład każdego twórcy
-utwory łączne - nie można wskazać wkładu poszczególnych twórców.
Istotne jest aby twórcy umówili się na to, że ich utwór jest wspólny.
Utwory połączone - istnieją dwa utwory i łączy się je w jeden nowy utwór, każdy utwór i twórca ma osobne prawa.
Utwory zbiorowe - składa się z wielu różnych elementów, które nie koniecznie muszą być chronione. Prawa majątkowe przysługują producentowi albo wydawcy. (przy zbiorze wierszy, wiesze są ich twórców, jednak całość jest wydawcy; nikt nie może tego tak samo wydać, musi dać coś nowego). -utwór audiowizualny - scenariusz (rozłączny), muzyka (to lub to), scenografia (rozlączny), operator kamery (łączny). Autorskie prawa majątkowe przysługują producentowi filmu (żeby było prościej). O sposobie rozpowszechnienia decyduje producent.
Pomysł nie chroniony prawem autorskim ??? (np. pomysł na program TV o tej samej tematyce)
Jeśli twórca przeniesie na kogoś prawa to jest on uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych.(mogą to być spadkobiercy).
Twórca może też zawrzeć z kimś umowę za życia. Oni tylko mogą brać kasę za utwór.
Treść prawa autorskiego (każdy utwór, zarówno darmowy i komercyjny są tak samo chronione):
-prawa osobiste - (w teorii są ważniejsze), są niezbywalne, nie mogą być przedmiotem umowy, są wieczne. Przedmiotem tych praw jest więź twórcy z utworem (może być większa lub mniejsza np. autor książki ma więź z postacią fikcyjną z niej)
- prawo do autorstwa utworu (ojcostwa utworu) - za autora utworu uznajemy jedynie jego twórcę. (twórca ten kto coś stworzył, kategoria faktyczna; autor - to ten co ma prawo autorskie, kategoria prawna.) Zazwyczaj twórca=autor, jednak przedwszystkim w USA nie koniecznie (producent jest autorem i może manipulować dziełem). Naruszenie tego prawa to plagiat (przywłaszczenie sobie cudzego utworu) poprzez rozpowszechnienie go pod swoim nazwiskiem. Plagiat jawny - kopia na żywca; ukryty - to plagiat z jakimiś niewielkimi zmianami (nie ma nowej jakości). Plagiat odwrócony - komuś przypisuje autorstwo swojego utworu. Autoplagiat - powielenie tego samego i dwukrotne rozpowszechnienie (2 razy ten sam artykuł), tutaj raczej mowa o kategoriach etycznych. Jednak jeśli praca została rozpowszechniona (umowa z wydawnictwem) to wtedy dochodzi podwójnej sprzedaży dzieła. Ghost Whiting - osoba wynajmowana żeby pisać za kogoś, w USA jest dopuszczalny w PL nie.


(…)

… do wynagrodzenia w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (te co wymienione powyżej). Nie tyle obrót prawami co nośnikiem. Pole eksploatacji - tylko do własności intelektualnej bo nie są związane z nośnikiem. Jeśli ktoś stworzy utwór to można go używać na różne sposoby w tym czasie, pole eksploatacji to ekonomicznie samodzielny sposób korzystania z utworu. Powstał jeden obrazek i jest wykorzystywany na t-shircie, w książkach i każdy ze sposobów wykorzystania utworu to pole eksploatacji. Nowe sposoby wykorzystania też wchodzą do pola eksploatacji, np. filmy z kaset na dvd czy w TV (chodzi o dotarcie do nowego odbiorcy). Każde utrwalenie utworu to pole eksploatacji. Pole eksploatacji jest potrzebne przy umowach, żeby określić jak można korzystać z utworów (w umowach wymienione są pola…
… treści), zawierana jest na pewien czas po którym prawa wracają do twórcy. Korzystna dla twórcy. Gdyby nie było pól eksploatacji, to można by dany utwór wydać tylko raz? Jeśli jest pole eksploatacji to można ująć wykorzystanie (znaczki, rysunki na t-shirtach). Jeśli zostały przeniesione prawa to na konkretne rzeczy (wydruk, płyta itp.). W umowie (licencyjnej) muszą być wymienione pola eksploatacji utworu…
… autora w razie plagiatu).
-prawo do integralności utworu - prawo do nienaruszalności treści i formy utworu. (popularne naruszenie to np. dzwonki na telefon), (dozwolony cytat, wskazane źródło; wynikają z oczywistej konieczności (np. błędy językowe). Typy naruszeń:
-bezpośrednie - wszelka działalność wstawiania/usuwania elementów ze zdjęć bez zgody autora, zmiana wielkości utworu (np. słabej jakości…
… wypowiedzenia. Ma formę kary na skutek szczególnych okoliczności (np. dewastacja) Odstąpienie od umowy - jednostronne, ma skutek wsteczny (tylko tam gdzie jest możliwy zwrot świadczeń (umowa sprzedaży, pożyczka), nie działa przy najmie czy licencji.
Licencyjna - wypowiedzieć
O przeniesienia praw - odstąpienie (z ważnych przyczyn).
Dozwolony użytek - użytkownik może korzystać z utworu bez zgody twórcy (na mocy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz